Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.04.2011 12:04 - ХУНСКИЯ ПЕРИОД ОТ ИСТОРИЯТА НА ДРЕВНА БЪЛГАРИЯ
Автор: atil Категория: История   
Прочетен: 20145 Коментари: 12 Гласове:
11

Последна промяна: 16.05 18:54


Първа и Втора Хунска династия в Европа


image

Изображение върху златна кана от българско съкровище от този период намерено в Средна Европа. Съхранява се в г.Виена.


През I век властта в Идел(древната булгарска държава с център във Волго-Уралието) минава в ръцете на династията АЛАН.
По нейно време се усилва влиянието на масгутскиге роднини на жената на Царя. Това предизвикало недоволството на старата иделска аристокрация, защото през по-голямата част от историята на Идел управлявали булгарите.
Те влезли във връзка с хоните(хуните) на юг и успели да доведат нещата до личен двубой за трона между Ер-Таш и хунския военачалник от царския род ДУЛО - Агарджа. Агарджа победил и се оженил за сестрата на Ер-Таш. Така се поставило началото на Първата хунска династия в Европа.
Дошлите с Агарджа хуни били потомци на северокитайските булгари-сянбийците. По време на живота им там техния език претърпял незначително влияние от съседите(особенно от манджурците). Хуните наричали Идел - "Итил" или "Атил", иделските булгари - "буляри" или "биляри". А пък иделските булгари наричали своите азиатски родственници - "сербийци" или "сюрбийци"(от "серби").

В Идел болшинството от хуните бързо се върнало към господстващия там огузо-тюркски език, но няколко десетки излезли от обръщение хунски думи били съхранени от булгарските жреци. Те били заинтересовани от дистанцирането на своята каста от всичко простонародно и светско(в това число и от народната реч). Част от сербийците по-късно се смесила с иделските фино-угри и положила началото на сербийската етногрупа, която в 16 век получила названието - "чуваш".

След смъртта на най-силния иделски цар от Първата хунска династия Кама-Батир в Идел избухнала война между синовете му за трона. От това се възползвал друг хунски военачалник - Бюлюмар(Баламбер).Той се оженил за дъщерята на Кама-Батир, Туран-бика и завзел царския трон.
Така се появила царската династия АТИЛ(ние условно ще я наричаме Втора хунска династия в Европа).

Потомците им продължили да се причисляват към рода ДУЛО. Интересното е че братята на Туран-бика, стремейки се да не допуснат сестра им да се омъжи за Булюмара(понеже така ставал роднина а значи и претендент за трона) поставили условие: Булюмар ще се ожени само ако познае гатанките на всичките и братя. Само че Булюмар познал всички гатанки...
(Това е съхранено в старинния капански сватбен ритуал)
Царя на Сасанидския Иран Шапур-II склонил Булюмара за съвместна война срещу Византия в замяна на ежегодния ирански данък на Идел.

В 370 г.българската войска разгърнала широкомащабно настъпление на запад. Съюзниците на Византия - кавказко-донското Аланско княжество, основано от избягалите от Идел представители на Аланската династия и Готското княжество в Приднестровието а също и византийските градове в Причерноморието били покорени и включени в състава на Идел.
В 378 г.българската войска разгромила византийците под Адрианопол. Войната след това  прерастнала в заваевание на Европа. Повода за настъпление в Западна Европа бил, че германският крал отровил жена си, която била сестра на Атила.

1                                                                                 2
image
image

1. Бончук на българските Канове от царската династия ДУЛО(графика по "Джагфар Тарихи")

2. Кан Туки Атила Айбат. По негово време през пети век, българската държава, (Каганат - империя) се превърнала в най-обширната в историята на човечеството - От Тихия до Атлантическия океан!


Този потомък на Булюмар най-много се прославил в походите си на запад - Атила(434-453). Подчинил на Идел цяла Европа. Византия и Западната римска империя плащали данък на иделските царе а много германски, влашки и славянски племена служели в хуно-българските войски.
Столицата на Втората хунска династия отначало бил основания от Булюмар аул Хон-Балин(на мястото на днешния Киев), после в Унгария и накрая в Германия.
Но след смъртта на Атила в 453 г. в Идел се разгоряла война между булгарите и част от подвластните им племена а по-късно и между синовете му, които подкрепяли една или друга групировка...

Единият от тримата законни престолонаследници - Бел Кермек(Ирник , Хернах, Ирна) станал цар и приел титлата - Кан. Той се опитал да запази владенията на баща си, но напразно: българската държава загубила Западна и по-голямата част на Средна Европа, запазвайки под своя власт само Източната и част.

image

Идел-Булгар при сина на Атила - Бел  Кермек(Ирник)


Източник:

Бахши Иман
ДЖАГФАР ТАРИХЫ
(ЛЕТОПИСИ ДЖАГФАРА) Том 2 ЧАСТЬ 1
ИСТОРИЯ БУЛГАРА
Главы 1 - 3

стр.14-15


Следва продължение:

............................


На русском:

ГЛАВА 2. ЭПОХА ДРЕВНЕБУЛГАРСКОГО ЦАРСТВА ИДЕЛЬ

Гуннский период истории Булгарии


В 1 в. н. э. к власти в Иделе приходит династия Алан, начало которой положил Алан - потомок Кубана, сын царя Сувар-Марджи (его ставка Сувар находилась на месте Саксина) и его жены - массагетки. При дворе этой династии усиливается влияние ее масгутских родственников, что вызвало сильнейшее недовольство староидельской (булгарской) знати. В середине 2 в. н.э. булгарская знать приводит к власти Гуннскую династию.

Начинается Гунский период истории края.

Легенда, сохраненная Кул Гали, так рассказывает об этом событии. Когда гуннский царь Агарджа Дуло, тайно приглашенный на
царствование в Идель группой недовольных булгарских биев, приблизился к ставке идельского царя на реке Эр (Орь), то потомок Алана Таш по прозвищу Эр-Таш выступил ему навстречу. Однако большинство идельских феодалов перешло на сторону Агарджи и предложило Эр-Ташу: "Попробуй отстоять царство в поединке - ведь мать твоего предка Алана - Шуран - добилась власти, победив в схватке брата своего мужа". В поединке Агарджа победил Эр-Таша и получил его царство. Сестра погибшего в единоборстве Эр-Таша стала женой Агарджи, основавшего вместе с ней Гуннскую династию Дуло (непосредственно род Агарджи называли Хунгар, но мы условно будем именовать его 1 Гунской династией).

Пришедшие с Агарджей гунны были потомками северокитайских булгар - сянбийцев. За время жизни в Северном Китае их язык претерпел значительное влияние соседей (особенно маньчжуров). Гунны называли Идель "Итиль" или "Атиль", идельских булгар - "булярами" ("билярами"), а идельские булгары именовали своих азиатских родственников србийцами или сюрбийцами (от "сянби"). В Идели большинство гуннов очень скоро вернулось к господствовавшему здесь огузо-тюркскому языку, но несколько десятков вышедших из живого обращения гуннских слов сохранили булгарские жрецы, заинтересованные в большем отрыве своей касты от всего народного, мирского (в том числе и от народной речи). Позднее это незначительное количество гуннских слов сохраняла (до конца 14 в.) и часть булгарских мулл - также для той же цели. Часть сербийцев смешалась с идельскими финно-уграми и положила начало сербийской етногруппе, которая в 16 в. получила название чуваш.

После смерти наиболее сильного идельского царя из 1 Гуннской династии Кама-Батыра в Иделе вспыхнула война между его сыновьями из-за трона. Этим воспользовался гуннский военачальник (Булюмар (Баламбер). Он женился на дочери Кама-Батыра Турамбике и завоевал царский трон Иделя, основав династию Атиль (мы условно называем ее 2 Гуннской династией). Однако их потомки продолжали причислять себя и к роду Дуло. Интересно, что братья Туран-бики, стремясь не допустить выхода своей сестры замуж за Булюмара (женившись на Туран-бике, он становился их родственником, а значит, и еще одним соперником в борьбе за трон), поставили условие: Булюмар женится на Туран-бике только после того, как отгадает загадки всех ее братьев. Булюмар, однако, отгадал все загадки...

Царь Сасанидского Ирана Шапур II склонил Булюмара к совместной войне против Византии в обмен на ежегодную иранскую дань Иделю, и в 370 г. булгарское войско развернуло наступление на запад. Союзники Византии - кавказско-донское Аданское княжество, основанное бежавшими из Иделя представителями Аланской династии, и Готское княжество в Приднепровье, а также византийские города в Причерноморье были покорены и включены в состав Иделя. В 378 г. булгарское войско разгромило византийцев под Адрианополем (Кан-Дэрэ). Война с Византией затем переросла в завоевание Европы. Особенно прославился в походах на запад потомок Булюмара царь Атилла (434 - 453), подчинивший Иделю почти всю Европу - от Франции до Карпатских гор. Византийская и Западно-Римская империи платили идельским царям дань, а многие германские, валашские и славянские племена служили в гунно-булгарских войсках. Ставка идельских царей из 2 Гуннской династии переносится вначале в основанный Булюмаром аул Хон-Балын (на месте Киева), затем - в Венгрию и, наконец, в Германию.

Но после смерти Атиллы в 453 г. в Иделе разгорелась война между булгарами и частью подвластных им племен, а затем и между потомками Атиллы. Сын Атиллы Кермек, ставший царем Иделя, пытался сохранить владения отца, но тщетно: булгарское государство потеряло Западную и Центральную Европу, сохранив под своей властью лишь восточную ее часть.


стр.14-15
Гласувай:
81. dalida - Хунска династия
19.04.2011 12:15
Виждам конник чиято ръка се подпира на главата на малък човек. Мисля, че той е от тези малки хора които днес наричаме джуджета или греша?
Би ли обяснил - разтълкувал медала.
цитирай
2. atil - Златарското изкуство на българите
19.04.2011 14:01
Това е изчукан релеф на една златна кана .От българското (хуно-българското) съкровище намерено в Нант сент Миклош(Унгария).Съхранява се във Виена.Тази картина са я озаглавили- "Триумф".Това всъщност си е нормален на ръст човек ,но пленник а българина го влачи като го държи за косата...На кръста му се виждат още трофеи...Но не бива да ги съдим по днешните си объркани и изкуственни критерии.То пак е свързано с култа към орендата.Индианците до 19 век са сваляли скалпове а цивилизованите американци направили от това бизнес...,като прибавяли детски и женски.Така че за хуманизма теориите тук не вървят.
цитирай
3. shtaparov - Древен езически обичай
20.08.2011 15:49
dalida написа:
Виждам конник чиято ръка се подпира на главата на малък човек. Мисля, че той е от тези малки хора които днес наричаме джуджета или греша?
Би ли обяснил - разтълкувал медала.

Ще прощавате че аз се заемам с това тълкувание,но виждам въпрос от четири месеца,на който още не е даден отговор. Човекът под конника най-вероятно представлява военнопленник,който е изобразен малък поради малкото площ,която е останала на разположение на майстора. По-интересна е главата зад него- това е трофейна глава на победен вражески цар или пълководец,
предназначена за обковаване в сребро съгласно древните обичаи на Скито- Българите /и,естествено,на Белгите в Галия!/, за които са писали още Херодот
и Юлий Цезар.
цитирай
4. shtaparov - Канас убиги= Къняз у Бога!
20.08.2011 15:52
И още нещо,приятели. Вече е категорично установено,че владетелската титла на Българите не е била "кан",което е нищо друго освен друг писмен и диалектен вариант на титлата "хан",а Канас /Къняз/- архаична форма на по-късната титла Княз!
цитирай
5. atil - Тук съм напълно съгласен с Вас, т...
20.08.2011 15:56
Тук съм напълно съгласен с Вас, точно за древен обичай става въпрос...,Свързан с духовната сила - орендата.
цитирай
6. atil - Ако е за изговора и произношението ...
20.08.2011 16:10
Ако е за изговора и произношението на титлата може и така да е! За това не си струва да се спори, но значението и правомощията на отделните благороднически и владетелски титли наистина е известно вече и установено!!!
Хан - означава - изборен монарх! Същото като първите римски царе - rex! Точно тази титла е най-близка до княз - защото и двете са върховни титли на племенната аристокрация.Кан е равнозначно на император и на цар. Произнасяло се е като - Каган,Канар,Кана и т.н.Ако нашите тук са нарекли Борис -1 Канас то не е нещо по-различно,но той е бил подкрепян от групировката на славянизираните български родове и славяните(които в основната си маса вече били християни).Затова може да са го тълкували и като княз...Затова пък още Сина му Симеон обявява България за Царство а себе се за Цар т.е. - император. Така че за някакво принизяване или пославянчване едва ли е ставало въпрос тогава.То сега на днешните болни мозъци и бедни,нисши душици им минават подобни "творчески идеи и разсъждения"...!!!
цитирай
7. shtaparov - Съгласен!
20.08.2011 16:19
atil написа:
Ако е за изговора и произношението на титлата може и така да е! За това не си струва да се спори, но значението и правомощията на отделните благороднически и владетелски титли наистина е известно вече и установено!!!
Хан - означава - изборен монарх! Същото като първите римски царе - rex! Точно тази титла е най-близка до княз - защото и двете са върховни титли на племенната аристокрация.Кан е равнозначно на император и на цар. Произнасяло се е като - Каган,Канар,Кана и т.н.Ако нашите тук са нарекли Борис -1 Канас то не е нещо по-различно,но той е бил подкрепян от групировката на славянизираните български родове и славяните(които в основната си маса вече били християни).Затова може да са го тълкували и като княз...Затова пък още Сина му Симеон обявява България за Царство а себе се за Цар т.е. - император. Така че за някакво принизяване или пославянчване едва ли е ставало въпрос тогава.То сега на днешните болни мозъци и бедни,нисши душици им минават подобни "творчески идеи и разсъждения"...!!!

Правилно приятелю- Кан и Хан произлизат от нашето Канас,а не обратното. Те са в пряка взаимовръзка с глагола Каня /Поканвам/,а "Каняз" е означавало освен всичко друго Канящ /Канещ/ и Водящ /Водещ/- оттам произлиза и съвременната дума Кум,произнасяна понякога и като Кумец /Канящ/!
цитирай
8. atil - Понеже от самото начало в древно...
20.08.2011 20:45
Понеже от самото начало в древнобългарската държава Идел е имало две основни наречия едното от които индоарийско, затова тези съпоставки и парелели със съвременния български език са интересни.Поне половината от обичаите на волжките българи са с с индоарийски корен без да се месили като нас с по-късни племена от западния булгарски(индоарийски) клон...От 6 век за тях се закрепва названието - "славяни".Не знам дали от "каня" и "поканвам" идва думата, но има някаква логика, имаме и съд - кана, т.е. нещо което събира, вместява,...Самата сричка "ка" в староарийския означава - владея,също - свят,световен.Кабан например, което на руски е - глиган, буквално преведено на нашия език е - Владимир. Затова пуснах и още два коментара от този род, заради интересните паралели със съвременния български език.
цитирай
9. gepard96 - Не е сляп този който не вижда, а този който не иска да прогледне.
21.08.2011 16:24
shtaparov - Канас убиги= Къняз у Бога!
Вече е категорично установено,че владетелската титла на Българите не е била "кан",което е нищо друго освен друг писмен и диалектен вариант на титлата "хан",а Канас /Къняз/- архаична форма на по-късната титла Княз!

Кан и Хан произлизат от нашето Канас,а не обратното. Те са в пряка взаимовръзка с глагола Каня /Поканвам/,а "Каняз" е означавало освен всичко друго Канящ /Канещ/ и Водящ /Водещ/- оттам произлиза и съвременната дума Кум, произнасяна понякога и като Кумец /Канящ/!

1. Какво значи "категорично установено"? От кого е установено. Титлата Канасубиги, още не е установена с точен превод, а има няколко вероятни хипотези. Знаете ли кое е установено: че само 3-ма владетели са я носили - Крум, Омортаг и Маламир. Борис І в Дуклянския ръкопис е наречен "каган", което говори, че това е първообраза, и е въведена вероятно по Крумово време, след анексиране на някои територии от унищожения аварски каганат, и присъединили се към Крум военни части на кагана, припознали в Крум, не по-малко велик император, който е усвоил тази титла. Преди Крум, няма нито един владетел да е споменаван с подобен титул.

Всеки език прилича на другите, и от всеки език, когато се поиска можеш всичко да си докажеш. Историографията е доста сложна наука, разбира се всеки може да си прави каквото желае, но аз смятам за морално престъпление, да се набиват в съзнанието на хората неверни твърдения....глагола "Каня" е първообраза на Хан и Каган? Боже пощади ме...

В духа на модерните прочити на древните надписи, Struthio ми предложи тезата, че надписът КАННАСУБИГИ следва да се чете: КАНАС, ИБИ ГИ!
Пунктуацията, е добавена за по-голяма яснота, и упоменава, че този прочит следва да се разглежда именно в контекста на начина, по който всеки, дет' не го мързи, се чувства достатъчно подготвен да разшифрова древни текстове, взиращ се в компютъра си!

Историографията не е лексика, тя е наука, разберете наука!

Иван Йонков, дипл. историк - от 10 год. етнолог и археолог.
цитирай
10. gepard96 - Не е сляп този който не вижда, а този който не иска да прогледне.
21.08.2011 16:26
shtaparov - Канас убиги= Къняз у Бога!
Вече е категорично установено,че владетелската титла на Българите не е била "кан",което е нищо друго освен друг писмен и диалектен вариант на титлата "хан",а Канас /Къняз/- архаична форма на по-късната титла Княз!

Кан и Хан произлизат от нашето Канас,а не обратното. Те са в пряка взаимовръзка с глагола Каня /Поканвам/,а "Каняз" е означавало освен всичко друго Канящ /Канещ/ и Водящ /Водещ/- оттам произлиза и съвременната дума Кум, произнасяна понякога и като Кумец /Канящ/!

1. Какво значи "категорично установено"? От кого е установено. Титлата Канасубиги, още не е установена с точен превод, а има няколко вероятни хипотези. Знаете ли кое е установено: че само 3-ма владетели са я носили - Крум, Омортаг и Маламир. Борис І в Дуклянския ръкопис е наречен "каган", което говори, че това е първообраза, и е въведена вероятно по Крумово време, след анексиране на някои територии от унищожения аварски каганат, и присъединили се към Крум военни части на кагана, припознали в Крум, не по-малко велик император, който е усвоил тази титла. Преди Крум, няма нито един владетел да е споменаван с подобен титул.

Всеки език прилича на другите, и от всеки език, когато се поиска можеш всичко да си докажеш. Историографията е доста сложна наука, разбира се всеки може да си прави каквото желае, но аз смятам за морално престъпление, да се набиват в съзнанието на хората неверни твърдения....глагола "Каня" е първообраза на Хан и Каган? Боже пощади ме...

В духа на модерните прочити на древните надписи, Struthio ми предложи тезата, че надписът КАННАСУБИГИ следва да се чете: КАНАС, ИБИ ГИ!
Пунктуацията, е добавена за по-голяма яснота, и упоменава, че този прочит следва да се разглежда именно в контекста на начина, по който всеки, дет' не го мързи, се чувства достатъчно подготвен да разшифрова древни текстове, взиращ се в компютъра си!

Историографията не е лексика, тя е наука, разберете наука!

Иван Йонков, дипл. историк - от 10 год. етнолог и археолог.
цитирай
11. atil - Господин дипломиран историк, вие ...
21.08.2011 17:14
Господин дипломиран историк, вие ако се занимавате или сте се занимавали с българска история а не с лексика как я изучавахте? На какъв език? На гръцки или на латински? Или може би на старославянски? А булгарски разбирате ли т.е.- "прабългарски"?! Откъде знаете колко владетели са носили титлата Кан? Другите за които ни сте намерили записано какво са носили? Може би титлите Крал или Султан ли?
Езиците може да си приличат звуково и дори сричково или дири да имат еднакви думи, но вообще не си приличат, дори сродните!Затово джоб и джоп на руски и на български означават съвсем различни неща! Затова бог и бок на турски и на български означават също две съвсем различни неща!
Езиков анализ се прави тогава когато човек много добре е усвоил двата или трите езика на които се е хванал да прави сравнителен анализ.
Гръцкия, латинския, език на които ви обучават в гимназията за класически езици в София или в университета имат много малко общо с българите и тяхната история ако и да съдържат в себе си много заемки от древнобулгарския език(който всъщност е по-скоро от т.нар. тюркска група отколкото от индоарийските групи).
Каквото и да четете от написаното от чужденци или от българи на чужд език това никога няма да ви даде автентечна е точна ,вярна представа нито за думата ,нито пък за ЗНАЧЕНИЕТО и.За което пък отникъде нищо не знаете!!!
Слава Богу до нас са дошли през времето,гоненията и унищоженията сведения от наши български автори и летописци,които точно и от първа ръка обясняват и думите и значението им , включително и това на званията и титлите!!!
Затова колкото и да ги отричате и клеветите, ние от доста време си знаем вече историята и белите петна с които кьораво и сакато спекулираше и се ползваше за угода на всякакви налудничави и антибългарски теории, това вече е безсмисленно„ С времето все повече и повече благодарение на -ЕФЕКТА НА БУМЕРАНГА" творците на лъжи и фалшификации ще бъдат пометени и унищожени!!!
цитирай
12. atil - Всъщност вас ви е подразнил &quo...
21.08.2011 17:31
Всъщност вас ви е подразнил "Анализа" на №7, отначало и се дразнех и доста неща не ги пусках да не става прекалено смешно след постингите...,но има и интересни предположения.Все пак тук не е специализиран исторически сайт а сме по-скоро на научно-популярно ниво.Вярно е че аз публикувам неща от професионални историци ,работили дълги години по тези въпроси, основатели на катедри и цели нови клонове в тази област.Освен това за разлика от мнозина тук у нас , те напълно са си заслужили титлите и званията.И никак не са си живуркали безпроблемно със съветската власт...!!!
Това че имате понятие и достъп до ръкописи и сведения от средновековието е много добре.Защото те пряко или косвено винаги потвърждават написаното от нашите средновековни автори,чиито сведения вашите колеги не признават...А ние пък тях не ги признаваме и щом лъжат и мажат дори напълно ги отричаме - барабар с дипломите,заплатите и пенсиите им!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: atil
Категория: История
Прочетен: 5763668
Постинги: 555
Коментари: 2639
Гласове: 3662
Архив
Календар
«  Юни, 2024  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930