Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.05.2011 20:59 - Родословие на Дунавско-Българските Царе - трета част
Автор: atil Категория: История   
Прочетен: 8181 Коментари: 1 Гласове:
8

Последна промяна: 19.04.2023 12:02

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Сведения за българските аристократични родове БИЛИГ и КАБАН. Известия на средновековните булгарски летописци за Дунавска България.


image
 
Град Охрид със Самуиловата крепостРодословие на рода БИЛИГ


- БИЛИГ

Син на Юргана Телеса. Внук на Таниша.

- ЛАЧИН

Син на Билига.

- КИЗИЛ КУБАР(Кубер)

Син на Билига. Получил от Аспарух в качеството на наследствено феодално владение(Тарханство) областта Турун(Македония). Главната река на тази област получила неговото име "Кубар дара" - съвременната река Вардар.

- ИМЕНЬЯР-БИЛИГ

Син на Кизил Кубара.

- ШАДА-ИДИК
Син на Именьяр-Билига.

- КЕЛЬБИР

Син на Шада-Идик.

- САИН

Син на Кельбира.

- БИР-ЕГЕТ

Син на Саина. Имал две жени - византийка и хазарско-булгарска княгиня. Минал на византийска служба.(Дядо на Кирил и Методий)

- ТАРХАН
Син на Бир-Егета от неговата византийска жена. Имал двама сина - Банджа(Методий) и Кущан-Баксан(Константин-Кирил).
Кул Гали и Гази Баба отбелязват следното за тях:

"...
Банджа и Баксан вместо унищожения от гърците кашански алфавит(азбука), създали нов алфавит за дунавските българи(кирилицата).

image

Отначало византийците се опитали да унищожат и него, като горели книгите написани с тази азбука и преследвали братята. От гръцка разправа ги спасил римския папа и отказа на дунавско-българския цар да се възползва от тяхната азбука.
Но следващия цар Шамгун(Симеон) утвърдил алфавита в страната и разбил византийците. След това с негова помощ Чельбик или Салахби(Слагви), наричан още "Вещий Олег" утвърдил този алфавит и в Русия. Оправдал това свое действие в писмо до сюзерена си Алмъш Джафара така:
"Тук в Бащу(Киев), след вашето преместване(във Волжка България през 894-95 год.) не остана нито един правовед и вообще грамотен човек(по арабски). А ето че умеещи да пишат по берсулски(Берсула е названието на българското Поддунавие) се намериха доста, а и Шамгун(Симеон) ни е приятел..."

А според една легенда записана от Кул Гали в Крим, там някога пристигнали двама християнски проповедника - братята Банджа и Баксан. Те обяснили,че Балинския(византийския) император, получил сведения, че Лачин царя на Кара Булгар, има желание да се кръсти и ги пратил заради това кръщение. Но точно тогава избухнала жестока война в Черна България между Лачин и Джилки заради трона и на братята се наложило да отложат пътуването до столицата Киев.
Те се отправили при хазарския каган Ильяс с надеждата да го склонят да приеме християнството. Каган-бек Ильяс ги приел много добре, тъй като произхождали от знатния булгарски род Билиг и им разрешил свободно да проповядват.
"... Слънцето на хазарското щастие в това време вече залязвало, и хазарските племена отвърнали лицата си от идолите на старите заблуждения. Хазарските булгари приели братята за нови духове - спасители, нарекли ги синове на Бориса(те така наричали алпа Кубар) и "халиби" т.е. "предвестници на победата". Оказвали им голямо доверие, но внезапно Балинеца(т.е.византйскя император) ги отзовал обратно..."

- ДЖАЛМАТ УЛУШКАН

Син на Бир Егета от неговата хазаро-булгарска жена, която останала в България.

- Г. КАРАМАТ

Син на Джалмат Улушкан. Наказан със смърт от царя Борис I заради отказ да приеме християнството.
(Бивш регент на малолетния Борис. Регент и на предишните двама владетели. Явно става дума за известния Кавхан Ис(ш)бул. " Кавкан, капкан", е глава на правителството а "Исбул" явно е прякар, прозвище, подобно на "Аспарух".).

- ДОУД(четириъгълник, в еврейската и западна традиция - Давид)
 
Син на Габдулла Карамат. Някои предполагат, че точно той е бил и Худаяр(поп Богомил), основателя на худаярството(богомилството). Живял 100 години и умрял от ухапване на змия.

- КУМАН ТАНИШ
Син на Габдулла Карамат.Той имал двама сина - Микаил и Аудан. Аудан заедно с Угар Лачини(киевския княз) и Арбат(син на Алмъш Джафара и основател на Унгария) направил неуспешен опит да свали от власт цар Симеон през 894 год.

- ХАЛИБ-БАТИР

Син на Габдулла Карамат.

- УРАН

Син на Халиб-Батира.

- МОГЕР

Син на Урана.

- МИКАИЛ(МИКОЛА)

Син на Могера.

- ШАМИЛ или САМУИЛ

Син на Микаила. Цар на Дунавска България. В съюз с Волжка България водил успешни войни с Визнтия.

- БАРАДЖ или ГАВРИЛ РАДОМИР

Син на Самуила. Станал цар след смъртта на баща си. Сестра му била омъжена за царя на Волжка България и неведнъж пътувал до там. Бил убит а оправданието на заговорниците било, че симпатизирал на исляма. Заради това убийство Цар Ибрахим(1006-1025 год.) прекратил помоща си за Дунавска България и изтеглил войските си оттам.

- ДЖИЛАН(ДЕЛЯН)

Син на Бараджа(Гаврил Радомир). Получил името си в памет на това, че се родил в годината на змията.

- МАМИЛ
Син на Джилана.

- ТАНИШ
Син на Джилана.
................................................
(тук записката се прекъсва)

Издателя и редактора на сборника "Джагфар Тарихи" Ф.Нурутдинов, особенно се е интересувал от  родословието на цар Самуил, защото е негов потомък...

Сведения за рода на КАБАН

- КАБАН бил дружинник(Джура - военен аристократ) на Лачин. Когато Лачина го поканили в Алтънбаш(Италия) за княз на българите там и той с мъка се съгласил(тъй като любимата му славянска княгиня се омъжила за брат му Кубера), то Кабан заминал с него.
Но след това се върнал в Макидан.

- Неговият потомък ЯНА КАБАН умрял на служба в областта Улаг(днешна Румъния).

- Сина на Яна Кабан - АЙРАН ДИУ САКЧИ се отличил при защита на границите, потушил метежа на провизантийските сили и предал властта на Омуртаг. По негово време отбил едно нападение на самия цар на Рум.

- Неговият син БАТИР, по наследство бил наместник в Улаг(днешна Румъния).

- Сина на Батир - ДАНИШ се ползвал с голяма почит при
царския двор.

- Сина на Даниш - БАГИЛ бил женен за сестрата на цар Самуил.

- Син на Багил бил МАРКАР МАКИДАН(Черноризец Храбър), който пътувал до Волжка България с дипломатическа мисия.На русском языке


РОДОСЛОВНАЯ РОДА БИЛИГ

Билиг.
Сын Юргана (Бюргана) Телеса, внук Таныша.

Лачын. Сын Билига.

Кызыл-Кубар. Сын Билига.
Получил от Аспаруха в качестве удела область Турун (Македония), главная река которой получила его имя - Кубардара (“Река Кубара“, современная река Вардар).

Имэнъяр-Билиг. Сын Кызыл-Кубара.

Шада-Идик. Сын Имэнъяр-Билига.

Кельбир. Сын Шада-Идика.

Саин. Сын Кельбира.

Бир-Егет. Сын Саина. Имел двух жен - Византийку и Хазарско-Булгарскую бику (княжну).

Тархан.
Сын Бир-Егета и его Византийской жены. Кул Гали и Гази-Баба отмечают, что Тархан имел двух сыновей - Банджу (Мефодий) и Куштан (Константин) - Баксана (или Кирилла).
Банджа и Баксан вместо уничтоженного Греками кашанского алфавита создали новый алфавит. Вначале Византийцы пытались уничтожить и его, сжигая книги, написанные этим алфавитом и преследуя братьев. От Греческой расправы братьев спасли Папа Римский и отказ Дунайско-Булгарского царя пользоваться их алфавитом. Но другой царь Шамгун (Симеон), разбив Византийцев, утвердил алфавит братьев в Дунайской Булгарии. После этого служивший Алмышу Джафару Чельбик или Салахби (“Вещий Олег“) утвердил алфавит братьев на Руси, оправдывая это в письме Алмышу так: “Тут (в Башту-Киеве) после Вашего переезда (в Волжскую Булгарию в 894-895 гг.) не осталось ни одного правоведа и вообще знающего грамоту (арабскую), а вот умеющих писать по-берсулски (“Берсула“ - Булгарское название Добруджи, а также северо-восточной части и столицы [“Преславы“] Дунайской Булгарии) немало, да и Шамгун нам друг...“

Согласно легенде, записанной Кул Гали в Крыму, однажды сюда прибыли два Христианских проповедника - братья Банджа и Баксан. Они объяснили, что балынский (Византийский) правитель получил сведения о желании Лачына (сын царя Черной Булгарии Айдара, дядя Алмыша Джафара) принять Христианство и послал их для крещения его. Но как раз в это время в Кара Булгаре (Черная Булгария) вспыхнула жестокая война между Булгарскими правителями Лачыном и Джилки (старший сын Айдара, отец Алмыша Джафара) из-за трона, и братьям пришлось отложить поездку в Башту (Киев). Они отправились к Хазарскому Каган-беку в надежде склонить его к принятию Христианства. Каган-бек Ильяс принял их очень хорошо, так как они происходили из знатного Булгарского рода Билиг, и разрешил им свободно проповедовать. “Солнце Хазарского счастья в это время стало уже закатываться, и Хазарские племена отвернули свои лица от идолов старых заблуждений“. Хазарские Булгары приняли братьев за новых духов-спасителей, называли их сыновьями Барыса (как они именовали алпа Кубара) - “халибами“ (вестниками победы) - и внимали им с величайшим доверием, “но внезапно Балынец (т.е. Византийский император) отозвал их...“

Джалмат Улушкан.
Сын Бир-Егета и его Хазарско-Булгарской жены.

Габдулла Карамат. Сын Джалмата Улушкана. Казнен царем Барысом за отказ принять Христианство.

Дауд.
Сын Габдуллы Карамата. Некоторые полагают, что он и был Худаяром - основателем ереси Худаярства (Богомильства). Жил 100 лет, умер от укуса змеи.

Куман Таныш.
Сын Габдуллы Карамата. У него было два сына - Микаиль и Аудан, Аудан вместе с Угером Лачыни и Арбатом (сыном Алмыша Джафара) сделал неудачную попытку свергнуть Шамгуна (в 894 г.).

Халиб-Батыр. Сын Габдуллы Карамата.

Уран. Сын Халиб-Батыра.

Могер. Сын Урана.

Микаиль. Сын Могера.

Шамиль или Самуил (997-1014 гг.).
Сын Микаиля. Царь Дунайской Булгарии. Вел в союзе с Волжской Булгарией войну против Византии.

Барадж или Гаврил-Радомир, Роман.
Сын Шамиля. Стал царем Дунайской Булгарии после смерти отца. Неоднократно бывал в Волжской Булгарии и позднее был убит по обвинению в симпатиях к Исламу. За это Волжско-Булгарский царь Ибрагим (1006-1025 гг.) прекратил помощь Дунайской Булгарии и отозвал из нее свои войска.

Джилан. Сын Бараджа.
Получил свое имя в память о том, что родился в год змеи.

Мамлы. Сын Джилана.

Таныш. Сын Джилана.

[Здесь моя запись обрывается. Я помню, что меня особенно интересовала династия Билигов, т.к. царь Шамиль-Самуил был моим предком].

СВЕДЕНИЯ О РОДЕ КАБАНА

Кабан был дружинником Лачына.
Когда Лачына пригласили возглавить алтынбашских Булгар, и он с горя согласился (т.к. любимая им Сакланская княжна предпочла выйти замуж за его брата Кубара), то... Кабан последовал за ним. Но потом он вернулся в Макидан. Его потомок Яна-Кабан умер на службе в Улаге. Сын Яна-Кабана Ыран-Диу Сакчи отличился при защите границы, подавил мятеж друзей Урума и передал власть Амуртагу. При нем отбил нападение самого царя Рума. Его сын Батыр, также, как и его дед, был наместником Улага. Сын Батыра Даныш пользовался большим почетом при дворе. Сын Даныша Багыл был женат на сестре бека Шамиля. Сыном Багыла был Маркар Макидан, приезжавший в Ак Булгар (об этом в выписке о Маргбаши)...
ДТ, том 3, стр. 99-100, редакция в-ка Болгар иле, 1997 г.
Гласувай:
81. zaw12929 - Много ми е интересно написаното и ...
13.05.2011 18:54
Много ми е интересно написаното и уникална илюстрацията
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: atil
Категория: История
Прочетен: 5783626
Постинги: 555
Коментари: 2639
Гласове: 3662
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031