Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.04.2015 18:24 - СЛАВЯНИ, БЪЛГАРИ, ТЮРКИ, МОНГОЛО-ТАТАРИ...
Автор: atil Категория: История   
Прочетен: 35338 Коментари: 11 Гласове:
4

Последна промяна: 12.09.2017 09:48

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 
image

Сцена от тенгрианската митология, върху един от предметите на българското
златно съкровище от Трансилвания - 
Над Сен Миклош (Голям Свети Никола в Банат. Топонимията заедно с фолклора са две от най-устойчивите и консервативни неща в битието на народите. И Банат и Срем са думи от български произход. 
Линк: Златното съкровище от Над Сент Миклош: uniquebulgaria.blogspot.com/2008/05/blog-post_22.html

Заглавието на тази вечно актуална тема за нас и за цяла дузина народи на Евразия ми беше подсказано неочаквано преди няколко дена...
Мислех скоро да не пиша в блога, но темата си заслужава, макар нещата да са казани тук неведнъж по един или друг повод. А така събрани на едно място се възприемат по-лесно и може да се съпоставят,  да се видят ясно общите белези и разликате между тях.
Първо за СЛАВЯНИТЕ, защото те са първи по време!


СЛАВЯНИ

image

Това е най-старият етнос по отношение на българите и тюрките и според сведеният от средновековния исторически сборник от Волжка България("Джагфар тарихи") в дълбока древност непосредственно след последния ледников период, част от този древен етнос- именците, са обитавали и Балканския полуостров. Наричани още и "бащарци", но по-късно настъпва някакво разместване на населенията в тази част на Евразия и именците се изселват на изток и на север. На мястото им идват представители на т.нар. "средиземноморска раса" - дребни, мургави хорица, които пък към 10 хил. год. пр.н.е. са изтласкани по крайбрежията от спусналата се от север, североизток първа преселническа вълна булгаро-арийци.

image

По-късно последвала втора и трета  преселническа вълна, които окончателно изтребили или изтласкали тази "средиземноморска раса"...От тези три преселнически вълни спуснали се от север се образували местните тракийски, македонски, минойски и ахейски, аргивски племена, далеч преди първите гърци да се появят на Балканите. Тъй като в образуването на древния български(булгарски) етнос във Волго-Уралието арийците - саклани - именци били единият от двата основополагащи елемента, може да се каже, че тогава част от сакланите-бащарци се завърнали към най-древната си прародина...
Четвъртата мощна преселническа вълна на Балканите дошла от същите географски предели била тази на водените от Аспарух българи в края на 7-ми век. Частични преселвание на българи на Балканите имало и през 5 и 12 век... През 6 век Балканите били населени от основната маса славянски племена. За тях съм писал тук:

ЛИНК: Славяните: Познати и Непознати:  atil.blog.bg/history/2011/05/24/slavianite-poznati-i-nepoznati.752694

Но кои са все пак славяните, откъде идва името? Тук освен сведенията на средновековните български автори оцелели по желание на Провидинието явно..., никой не може да ни помогне:
"...Саклан -
1) Скифская степь на юге Восточной Европе;
2) Восточная Европа;
3)территория Предкавказья, включавшеяся в состав Булгарского государства.
Сакланы -
1) общее название ряда североиранских кочевников;
2) скифы;
3) Одно из племен Ура. ...
Превод:
Саклан -
1) Скитската степ, юга на Источна Европа;
2) Източна Европа;
3) територията на Предкавказието, която влизала в състава на Булгарската държава.
Саклани - 1) общото име на редица североирански номади; 2) скитите;
3) Едно от племената на Ура. 

Линк: Извадка от "Краткия речник на средновековните Булгарски географски, етнографски и административни названия и термини" - трета част:  atil.blog.bg/history/2012/11/27/izvadka-ot-quot-kratkiia-rechnik-na-srednovekovnite-bulgarsk.1025115

image

В крайна сметка това име се закрепило накрая като общо название на племената на източните арийци.


image

На снимката украински казак. Т.е. в голяма степен славяноязичен българин подобно на балканските българи в миналото - казаците влезли в състава на украинската нация. Днес имаме поне три славяноязични страни, които спадат и към славянската и към тюрко-булгарската култура. Те биха могли да са мост за сътрудничество и приятелство между народите днес а нe ябълка на раздора, както често ставало в миналото.


БЪЛГАРИ

image
 
Кан Омуртаг изпраща посолство. Миниатюра от Манасиевата хроника. Кан Омуртаг е пряк наследник на Кан Аспарук чрез Кан Азан Тукта("Токту"). Т.е. възможно "най-чистия" и оригинален "прабългарин", който имаме на разположение от ранното средновековие.


Отново най-добре е да се обърнем директно към речника:
"...Булгары -
1) племя, образовавшееся в Волго-Урале 15 тысяч лет назад в результате объединения семи огузо-тюркских и сакланских(североиранских) родов и первоначально называвшееся"идель" - "семь родов". Племя булгар называется в литературе также "болгарами" и "протоболгарами". Булгары Европы делились на булгар Украины, называвшихся "кара булгар"("западные" или "черные булгары"), булгар Предкавказия, называвшихся "бурджанами" и булгар Волго-Урала. В 737 г. масса бурджан, а в 820 году - черных булгар принимает ислам. Это в значительной степени объесняется тем, что исламские воззрения выросли на фундаменте булгаро-шумерских традиций.
Племя булгар участвовало в сложении и является основным предком следующих современных наций и народностей:

image

булгар(в том числе и части сибирских тюрков), турок, карачаевцев, балкар, кумыков, крымских тюрков, каракалпаков, азербайджанцев, чувашей, украинцев, дунайских болгар, венгров, гагаузов;
                                    

2) часть племени булгар, ушедчея 12 тысяч лет назад из Волго-Урала на Ближний Восток и основавшея Шумерскую державу. Одна часть шумерских булгар влилась в состав других ближневосточных соседей, а другая, жившея на территории Турции, стала основой турецкой нации;

3) народность, сложившеяся на основе слияния главным образом булгарских, гуно-манджурских, фино-угорских и огузо-сабанских груп Волго-Урала во II - IX  веках и возпринявшея имя, огузкий язык и идеологию булгар и культурные традиции булгар, гуно-маньджур и сабанов. ..."


image

Превод:

Българи -
1) племе, образувало се във Волго-Урала преди 15 хил. години в резултат от обединението на седем огузо-тюркски и саклански(североирански) рода и отначало наричащо се - идел - "седем рода". 
Племето булгар-българ го наричат в научната литература още - "болгар" и "прабългари". Българите в Европа се делели на украински българи, наричащи се "кара булгар"("западни или черни българи"), българи от Предкавказието, наричащи се "бурджани" и българи от Волго-Урала. През 737 г. основната маса бурджани, а в 820 г. - черните българи приемат исляма. Това в значителна спепен се обяснява с факта, че ислямските виждания се формирали върху основата на булгаро-шумерските традиции.
Племето българ участвало в образуването и се явява сред основните предци на следните съвременни народи:

булгарите(в това число на сибирските тюрки), турците, карачаевци, балкарци, кумики, кримски тюрки, каракалпаци, азери, чуваши, украинци, дунавски българи, унгарци, гагаузи;

2) част от племето българ, заминало преди 12 хил. години
от Волго-Урала в Близкия изток и основало там държавата Шумер. Една част от шумерските българи се влели в състава на други близкоизточни съседни нации, а друга, живееща на територията на днешна Турция, станала основа на турската народност;

3) народност, образувала се при сливането основно на булгарски, хуно-манджурски, фино-угорски и огузо-сабански групи на Волго-Урала през периода от 2 до 9 век и възприела огузкия език, името и идеологията на българите и културните традиции на българите, хуно-манджурците и сабаните.

 Линк: 
Извадка от "Краткия речник на средновековните Булгарски географски, етнографски и административни названия и термини: atil.blog.bg/history/2012/11/22/izvadka-ot-quot-kratkiia-rechnik-na-srednovekovnite-bulgarsk.1023234image

Друго интересно определение на българите дава най-големият син на Кан Кубрат, Бат Боян през 7-ми век. Особено любопитно за нас понеже е в надвечерието на основаването на България на Балканите:
"..."Халифа Омар, когото считали за най-мъдрия и справедливия от всички халифи приел Бат Бояна и го попитал:
- Кои са били предците на българите и къде живеят българите?
На това Бат Умар отговорил:
- Предци на българите се явяват сакланите(източните арийци) и тюрките( при българите думата "тюрк" тогава означавала фино-угрите, угрите и отюречените угри). А земята която населяваме преди са я наричали "Балънджар", и "Джеремел" или "Себер". А всички тези названия означават едно и също - "ливада" или "поле с малки участъци горска растителност("лесостеп")". Сега ние наричаме нашата земя по името на нашия народ - Булгария".
На което халифа отговорил: 
"Цялата земя е Божия, нали Той я е създал, и всичко което има по нея, затова да я наричаме с имената на народите е неправилно". 
Бат Умар се съгласил с това, и, те решили, че халифа в своите послания ще нарича Вел
ика България "Балънджер"...

Линк: 
Украинската Троя(древните българи,Велика България, Кан Куртба"Кубрат") и наследниците му): atil.blog.bg/history/2015/02/06/ukrainskata-troia-drevnite-bylgari-velika-bylgariia-kan-kurb.1336156


image

Главата на мюсюлманското вероизповедание в Русия. По народност - българин.А пък заради безбройните спекулации и патологичните изцепки и откровения по отношение на българската народност на Балканите съм написал специална статия:

Линк:
 ОБРАЗУВАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА СЪВРЕМЕНАТА БЪЛГАРСКА НАРОДНОСТ: atil.blog.bg/history/2012/07/03/obrazuvane-i-formirane-na-syvremenata-bylgarskata-narodnost.975394

imageimage

Съвремени българи от Балканите в народни носии


ТЮРКИ

И тук спекулации и свободните съчинения изобилстват, дори сред народите, които днес считат себе си за тюркски.
Ако потърсите да прочетете отнякъде определение за тюрк - с едно, две или три изречения - няма да можете да намерите такова никъде... Дори Ф.Нурутдинов един от най-добрите познавачи на славяните, българите и тюрките не се решил да напише определение за термина - тюрк, (или не е достигнало до нас такова от средновековните български автори?) в Краткия речник към сборника "Джагфар тарихи"... Макар че обяснение и разказ за появата на термина и на първите тюрки има!
Но да видим първо какво знае и какво казва съвревмената историческа наука за тюркските народи:

image

Великият тюркски каган Истеми - Линк: bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
Негова пряка потомка е била жената на Кан Кубрат - Акджан(Оксана по славянски). Нейният брат Билиг е родоначалник на българският македонски род Билиг от който са братята  Кубер и Лачин, Кирил и Методий(Кущан и Баксан), цар Самуил, регента на Борис и Пресиян - тархан Карамат и основателя на богомилството Доут(поп Богомил). Билиг загинал защитавайки живота на Кубрат и той осиновил двамата му сина Кубер и Лачин. По време на гражданската война във Велика България, която избухнала три години след смъртта на Кубрат, Кубер и Лачин с подчинените им 38 рода ермийци-гермихиони(бежанци от Тюркския каганат в България) подкрепили Аспарух. Затова по-късно кагато Аспарух останал съм срещу Боян и Котраг(след смъртта на чичо му Шамбат) те били принузуни да заминат с него на запад... Заради помоща им при покоряването на Северните и Западните Балкани, Аспарух им подарил Македония в качеството на тарханство(автономно наследствено феодално владение).


Тюркските народи са северно и централно
евразийски народи, които говорят езици, принадлежащи към тюркското езиково семейство, и които имат (в различни степени) определени общи културни и исторически черти. За терминът „тюркски“ се смята, че представя широко езиково охарактеризиране, а не задължително етническо такова. Тюркските езици са подразделение на алтайското езиково семейство и са едни от географски най-широко разпространените в света, като се говорят в обширен регион, простиращ се от Европа до Сибир.
==============
Тюркски корени

Наименованието „тюрк“ и използвано за първи път официално като политическо име през 6 век. Тюркски националисти твърдят, че експанзията на пратюркските народи през Евразия е включвала скити (ишкуз),хунну, хуни, сармати, хазари, печенеги, алани, кимери, масагети и други степни народи. При все, че някои от тези народи биха могли да представляват в някаква степен пратюркски или тюркски племена или племенни съюзи, повечето от тях се смятат широко за нетюркски. Определено в по-късни времена хазарите и печенегите са били тюрки, но за кимерите, аланите, масагетите, сарматите и скитите се смята, че са ранни индоевропейци.

================

Първото познато споменаване на термина „тюрк“ по отношение на тюркска група е относно гоктюрките през 6 век. Писмо на китайския император до гоктюркския хан Избара през 585 г. го титулува „Великият Тюркски Хан“. Орхонските надписи (735 г.) използват наименованието „тюрук“.

Предишната употреба на подобни наименования е с неизвестна значимост, въпреки че някои сериозно мислят, че те са свидетелство за историческата приемственост на наименованието и народа като езикова единица от далечни времена. Това включва един китайски документ от 1328 г. пр.н.е., наричащ един съседен народ „ту-кю“.

Думата „тюрк“ означава „силен“ или „могъщ“ на старотюркски.
(от Уикипедия, свободната енциклопедия: bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8)

image

Преди да продължим със сведенията на българските средновековни автори са необходими веднага поне две уточнения по отношение на горния текст.
1. Скитите са езиково отюречена индоевропейска племенна общност, подобно на преобладаващата част от Северокавказкото население.
2. Думата "тюрк" не означава "силен" или "могъщ", това са епитети, но не и буквален превод на думата.

 

Имаме летописни книги. Преписи, но познати и в близкото миналото във Волжка България. Там има дори подробни данни за това, за което другите предполагат и разсъждават. В блога си съм изкарал доста мои преводи от 2 и 3 том, които не са издадени у нас.
В етногенезиса на всички българи по света има славянски елемент. Още от най-дълбока древност. Има и унгарски и тюркски. Самите тюрки по говор са почти единни, но по расова принадлежност - европеиди и монголоиди(Сибир и смесени в Средна Азия).
Ето тази публикация дава повод за размисъл..:

Линк: "Старобългарски" и "Новобългарски" родове и населения във Волжка и Дунавска България:
 atil.blog.bg/history/2014/04/17/quot-starobylgarski-quot-i-quot-novobylgarski-quot-rodove-i-.1257797


Възникване на тюрките и поява, разпространение на термина


image

Един от тюркските расови типове днес. Студентка от тюрко-булгарски произход в Русия.


..."През 3 хил.пр.н.е., тази държава се разпаднала, макар нейното название и култура да наследила късношумерската държава(в Ирак) с преобладаващо в нея афразийско население. 
Своята етническа индивидуалност съхранили само булгарите от Мала Азия, където те се заселили като достатъчно компактна маса. В западната част там основали големия град Атряч(Троя). 
А тия от източната част пък взели за себе си името на любимия им дух на плодородието Самар - Тюрк("Великия бик") и се нарекли - "тюрки".
През 6 век пр.н.е. персийските царе изселили в Средна Азия, хиляда малоазийски булгар-тюрки, и от тях средноазиатските булгари също възприели обичая да се наричат тюрки. "
...

Линк: РАЗСЕЛЕНИЕ НА БУЛГАРИТЕ: atil.blog.bg/history/2011/04/18/razselenie-na-bulgarite.731581


Става дума за персийския цар Дарий I, шахиншахът(велик цар) на Персия от династията на Ахменидите. Управлявал от 552 г.пр.н.е до 486 г. пр.н.е. Конкретна причина за изселването бил походът му на север през земите на скитите. След като навлязъл навътре в тяхната територия те поискали помощ от булгарския иделски цар. чиято столица тогава била в Поволжието. Когато Дарий стигнал р.Дон то видял, че на отсрещният бряг го чака тежката булгарска конница... Точно тогава молоазийските тюрко-булгари във войската на Дарий се разбунтували и отказали да преминат реката. Този пример се оказал заразителен и обхванал цялата армия. Дарий бил принуден да обърне назад... След завръщането за наказание изселил тези войници със семействата им в Средна Азия. Техните потомци по-късно основали Тюркския каганат а местното тюркоговорящо население поданици на този каганат започнало също да се нарича - тюрки.

Терминът Туран(Стари на север  и Нови Туран на юг) няма връзка с термина "тюрк" и възниква в дълбока древност в северните ширини на Европа и има съвсем друго значение. Визира друг герой от древната митология, но в случая женски Дух. По-късно възприет от народите като "Богинята-майка"...

image

Друг цитат за появата на тюрките

..."В хетската част на Яна Идел(Анатолия) се съхранили почти всички български градове: Каръш „Отпор”/наречен така в памет на отпора, който гражданите са оказали при опита на кимерийците да превземат града/. От Каръш дошло и по-късното му название-Карс. Мен-Чокър „Голям проход или впадина”/по-късното му название-Маницикерт/ и др.

Въпреки това, загубата на независимостта изострила националното чувство на янаиделските българи. Затова сред тях възникнал обичая да се наричат-тюрки. В памет на славното им владение на обширната Самарска държава, благодарение на духа Самар-Тюрк. За пръв път второто булгарско название на Яна Идел-Турция/във формата на Турруку/, се среща в хетските източници от 2-рото хилядолетие пр. Хр." ...

Линк: Българите и световната цивилизация - 1 част: atil.blog.bg/history/2011/06/01/bylgarite-i-svetovnata-civilizaciia-1-chast.757221


Монголо-татари(мэнхоли, мэнкули, )

image

Според данните на българския историк от XV век Мохамед-Амин, това име първо било название на една част от монголоезичните племена; а след това - общо название на монголоезичните племена.
Освен това през средновековието монголите ги наричали и "татари"( от манджурско-хунското "татар" - "чужденец", "враг").
Някога в дълбока древност именците(арийци) - манджури разбили и подчинили предците на монголите, и те били длъжни за наказание да наричат себе си "имэнкул"("роби на именците"). Постепенно това название придобилло формата "мэнкул", "мэнхол", "мангул"( съвременната форма - "монгол"). След това част от монголите доброволно отишли на служба при хуните, и тях започнали да ги наричат - "биряган".
С времето те образували едно особено монголско племе, което било оглавено по-късно от бащата на Чингис хан. От хуните биряганците възприели много думи, умения, в това число и исконното манджурско име Тингиз-Чингиз. Всички други монголи, които не били на служба при хуните, хуните ги наричали - "татари". Тъй като биряганците воювали на страната на хуните против татарите, то между тях съществували изключително враждебни отношения. Когато бащата на Чингис хан се опитал да подчини татарите, те разбили войската му а самия него го убили. Младия Чингис хан се заклел, че за отмъщение ще унищожи всички татари и по-късно си изпълнил клетвата...

След изтреблението на татарите тяхното име в монголския език започнало да означава "загинали", "смъртници", а всички останали монголски племена се задължили да се наричат само "мангули:("монголи"). След няколко години Чингис хан се разпоредил да се сформират за монголската армия части от наемници-немонголи, защото силите на самите монголи за завоевателни войни не стигали. Тези наемници били длъжни да се сражават и да умират за монголската войска в първата линия на атаката, затова започнали да ги наричат "татари"("смъртници"). Първи започнал да прави така пълководеца Субетай(Субеде), който бил на особена почит при хана, затова Чингиз, който силно ненавиждал названието "татари", си затворил очите за тази идея на Субетай...

Когато Кипчакската степ се отделила през 1260 г. от Монголската империя и почти всички монголи заминали от там обратно в Монголия, то Джучидите наели на служба весто тях кипчакските номади и започнали също да ги наричат "татари". При това самите кипчаци( основно кумани) запазили имената на своите племена. В битовите си отношения и в рода се наричали с кипчакските си имена. Хан Узбек се опитвал да приучи кипчаците вместо думата "татарин"(която при булгарите и другите мюсюлмански народи била най-долната ругатня и означавала "безбожник", "проклетник" да употребявант думата "тюрк".
А когато Кипчакската Орда("Златната орда") престанала да съществува, то много от татарските кипчаци преминали на служба на Балин(Руско-Московската държава) и получили от урусите названието "служилые татары".
В Булгария ги наричали "татари", "татарчики"(татарчиклар, презрително), "хански хора" и т.н.
.........................
На русском


Мэнхолы (мэнкулы, мапгулы
) -


согласно данным булгарского историка XV века Мохаммед-Амина, это -
1) название части монголо-язычных племен;
2) общее название монголоязычных племен.
Кроме этого в средневековье монголов называли также "татарами" (от маньчжуро-гуннского "татар" - "иноземец", "чужак", "враг"). Когда-то имэнцы-маньчжуры разбили и подчинили предков монголов, и последние должны были в наказание называть себя "имэнкул" ("рабы маньчжур"). Постепенно это название приобрело формы "мэнкул", "мэнхол", "мангул" (современная форма - "монголы"). Потом часть монголов добровольно пошла на службу гуннам, и ее стали называть "биряган". Со временем она составила особое монгольское племя, которое возглавил отец Чингиз-хана. От гуннов биряганцы восприняли многие слова, в том числе и исконно маньчжурское имя Тингиз-Чингиз. Всех прочих монголов, не служивших хонам, гунны называли "татарами". Так как биряганцы воевали на стороне гуннов против татар, то между биряганцами и татарами существовали самые враждебные отношения. Когда отец Чингиз-хана попытался подчинить татар, то они разбили и убили его. Юный Чингиз-хан поклялся, что в отместку за гибель отца уничтожит всех татар и выполнил это. После истребления татар их имя в монгольском языке стало означать "погибшие", "смертники", а все остальные монгольские племена обязались называться только "мангулами" ("монголами"). Через несколько лет Чингиз-хан распорядился сформировать для монгольской армии части из наемников-немонголов, потому что сил самих монголов для завоевательных войн не хватало. Эти наемники должны были сражаться и умирать за монгольское войско в первой линии атаки, поэтому их стали называть "татарами" ("смертниками"). Первым стал так делать Субятай, которого весьма чтил хан, поэтому Чингиз, ненавидевший название "татары", закрыл на это глаза. Когда Кыпчакская степь отделилась в 1260 году от Монгольской империи и почти все монголы ушли из Кыпчака в Монголию, то Джучиды наняли вместо них на службу себе кыпчакских кочевников и стали также называть их "татарами". При этом сами кыпчаки сохраняли названия своих племен и предпочитали в кругу своих родичей называть себя кыпчакскими именами. Хан Узбек пытался привить кыпчакам вместо слова "татарин" (которое у булгар и других мусульман было последним ругательством и означало "безбожник", "проклятый") слово "тюрк". Когда Кыпчакская Орда перестала существовать, то многие татарские кыпчаки перешли на службу Балыну (Русско-Московскому государству) и получили от урусов (русских) название "служилые татары". В Булгарии наемных татарских кыпчаков называли "татарами", "татарчиками" ("татарчыклар"), "ханскими людьми" и т. д.
...
Гласувай:
101. skotadix - Браво...
02.04.2015 14:43
Само идиот може да отрича славянството...
цитирай
2. zaw12929 - СТРАХОТЕН МАТЕРИАЛ! ИНТЕРЕСЕН ...
02.04.2015 15:49
СТРАХОТЕН МАТЕРИАЛ! ИНТЕРЕСЕН ИЗЛЪЧВА ОБИЧ СЪКРОВИЩЕ!
цитирай
3. atil - Точно върху тези четири етнически и е...
02.04.2015 16:21
Точно върху тези четири етнически и езикови групи населения най-много се упражняват и най-много фантазии раждат. Затова като е на едно място по-лесно може и да се види и да се сравни. Други продължават да не знаят какво пишат и какво приказват, те обикновено дори не четат текста по нормален начин, за схващане на съдържанието и дума да не става...Обаче коментират, поучават и т.н., други се държат нагло, а на други места - дискутират...Такова чесане на езици и пръсти пада, епично...
Та отначало пусках почти всички коментари, но разбрах, че лудницата от ден на ден влиза във все по-напреднал стадий и не си струва.
И сега изтрих 2-3 коментара защото просто е срамота...Славяни и гърци преди Екатерина Велика нямало, и бялата раса произлизала от българите на Балканския полуостров...?! И това сигурно го пише някой възрастен човек а не ученик в 4 клас...
Този блог става повече за четене отколкото за дискутиране. А коментари и мнения пускам всякакви стига да стават за публикуване.
Праславяните - именците или както им казвали после българите - бащарците, наистана са първичен етнос по отношетие на българи и тюрки. Ако не са били те древнобългарският етност вообще е нямало да се образува.
цитирай
4. syrmaepon - Може да се каже, че българите най...
03.04.2015 10:55
Може да се каже, че българите най-дълго пазят самоназванието си в сравнение с други народи и от там идват и много бъркотии

Ето няколко етнически групи

"Русини (карпато-русини) или рутени е общото наименование на няколко съвременни етнически групи, които говорят русински език. Част от русините (в Украйна — по-голяма) наричат себе си украинци.

Русините произхождат от северните Карпати и все още обитават както тези области, така и някои други в Панонската низина. Тяхната родина често е наричана Карпатска Рутения (Задкарпатска Русия), макар че това наименование не съвпада вече напълно с местата, населени с русини.

Основните русински етнически групи в някогашните Галиция и Буковина (днес в Западна Украйна) в Карпатите, се наричат лемки (ед. ч. "лемко"), бойки и гуцули. Имената на първите групи идват от думите лем или бой, означаващи само (на руски только, на украински тільки), а произходът на името на последната група не е ясен. Освен тези три групи, са известни още и верховинци и долиняци или хайнали."
цитирай
5. syrmaepon - "Русините са етническа гр...
03.04.2015 10:56
"Русините са етническа група, която никога не е имала своя собствена държава. Поради тази причина, те са подложени на силно влияние в страните, където живеят (Унгария, Словакия, Полша, Украйна, Русия и т.н.).

Относно въпроса за приемане на християнството от русините има редица спорове, но вероятно е станало преди разделянето на християнството на източноправославна и католическа църква през 1054 г. Много русински църкви са посветени на св. св. Кирил и Методий.

Пол Робърт Магочи в книгата си „Нашият народ: карпато-русините и техните потомци в Северна Америка” (Our People: Carpatho-Rusyns and Their Descendants in North America), публикувана през 1984[4] представя балансирано историята на русините и дава изчерпателни сведения за тях. По времето, когато е написал книгата си, в Съединените щати е имало приблизително 690 000 карпато-русини, членове на някоя църква (320 000 на католическата, 270 000 на православната и 100 000 в различни други протестантски и други)."
цитирай
6. syrmaepon - "Въпреки че изконно са свъ...
03.04.2015 10:58
"Въпреки че изконно са свързани с Руската православна църква, източноправославните русини биват засегнати от комунистическия режим, а това се отразява и на източноправославната русинска диаспора. Множество емигрантски русински общности заявяват, че следват традицията отпреди Октомврийската революция като отхвърлят или омаловажават легитимността на църковната организация, действала под комунистическо управление."
цитирай
7. atil - Благодаря Сирма! За допълненията и ...
03.04.2015 11:20
Благодаря Сирма! За допълненията и информацията.
Друг път е имало коментари - сигнали за неточности, грешки или допълнения, на които съм бил много благодарен и съм се поправял. Редактирал съм не веднъж изкараните вече текстове текстове...
А Сирма има интерес и се е занимавала не веднъж и с Изтока и с Балканите.
Термина Рус(арийски) го има и преди Киевска Рус наистина. Явно има същото значение както българското - Урус от което Киевска Рус получава името си - голям, велик. Руси са наричани северните арийци- викингите. Така ги наричат и арабите, по времето на Кубрат.
цитирай
8. shtaparov - Първите пратюрки впрочем не са и...
07.04.2015 23:48
Първите пратюрки впрочем не са имали и 1 милиграм монголоидна кръв,а са били не само чисти европеиди,но дори и индоевропейци: именно те произлизат от древните Българи,но с течение на времето се смесили с "чернилките" от изтока и променили както себе си,така и езика си.
цитирай
9. lao - Нещо очевидно...
04.07.2016 21:32
Алани на името на Кан Алан
Котраги на името на Кан Котраг
Кровати (хървати) на името на Кроват (Кубрат, деца на Кан Кубрат)
Руси на името на Кан Ружа Урус ...
не е ли така?
цитирай
10. atil - Първите пратюрки впрочем не са и...
04.07.2016 22:29
shtaparov написа:
Първите пратюрки впрочем не са имали и 1 милиграм монголоидна кръв,а са били не само чисти европеиди,но дори и индоевропейци: именно те произлизат от древните Българи,но с течение на времето се смесили с "чернилките" от изтока и променили както себе си,така и езика си.

Смесили сa се тези в Близкия изток, и влизли в състaвa нa други нaродности. Тaзи чaст, която
се върнaлa в стaрите иделски земи - специaлно в долното Поволжие - сувaрите, нямaло с кaкви чернилки дa се смесвa.
Също и онези, които се събрaли в Рум - Зaпaднa Мaлa Aзия.
Езикa си сменят единствено дунaвските бългaри, след покръствaнето. Стaвaт слaвяноезични.
цитирай
11. atil - Алани на името на Кан АланКотраги ...
04.07.2016 22:46
lao написа:
Алани на името на Кан Алан
Котраги на името на Кан Котраг
Кровати (хървати) на името на Кроват (Кубрат, деца на Кан Кубрат)
Руси на името на Кан Ружа Урус ...
не е ли така?

Не е тaкa. Aлaни ознaчaвa - полянци нa слaвянски. Тaкa сa нaричaни, южните степни бългaрски племенa. Нa Кaвкaз и досегa бaлкaрците и кaрaчaевците се нaричaт - aлaни.
Котрaг е лично име и ознaчaвa "Безпокойния". Aко някое бългaрско племе е стaнaло известно с този прякор и тaкa остaнaло в историятa, товa нямa нищо общо с единия син нa Кубрaт. Той зaминaвa в Средното Поволжие, кaто нaместник
нa брaт си Боян, a въпросното племе си остaвa нa юг.
Сaмо хървaтите, които сa слaвянско племе, нaистинa сa кръстени нa Кубрaт. Товa стaнaло още в Зaкaрпaтието. Той кaто техен бек тогaвa, били сред подвлaстните му, през млaдостa му, ги спaсил от aвaрско иго. Те го почитaли кaто светия и нaсякъде повтaряли че сa негови - хорвaтови, хорвaти. Нa слaвянски Куртбaт се произнaсяло Хорт и Хорвaт.
Кaн Ружa имa общо с росомоните понеже се оженил зa еднa тяхнa княгиня и му излязъл прякор. Тогaвa руси нямaло.
Те се появили чaк през 9 век кaто грaждaни нa Великa - Урус - Кaрa Булгaрия. Когaто зaпaднaтa чaст се обособилa отделно получилa името Урус Булгaр. Остaнaло Урус или Киевскa Рус.
Московско-Суздaлското княжество възродило товa първо име с цел дa обедини под него всички
княжествa и всички източни слaвяни в еднa държaвa и еднa нaродност.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: atil
Категория: История
Прочетен: 5661592
Постинги: 555
Коментари: 2639
Гласове: 3660
Архив
Календар
«  Април, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930