Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.04.2011 12:51 - Българската държава в Кара Булгарския период(7 - 9 век)
Автор: atil Категория: История   
Прочетен: 10779 Коментари: 5 Гласове:
5

Последна промяна: 18.08.2022 06:52

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
НАЧАЛО НА ДЕЛЕЖА НА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

image

Българската крепост Судак. По това време  Кримският полуостров бил плътно заселен с българи.


През този период българската държава имала феодален характер.
На върха на съсловната стълба стоял владетеля - КАН-ЦАР ; Балтавар - водач, владетел ; Емир. По - долу едрите светски феодали - бекове(държавни князе) и баи-баили(племенни князе).
Под тях царските държавни феодали - алпари или елбири и отделни едри феодали джури-военни.
Важна роля в държавата играели духовните лица - жреците а с приемането на исляма и християнството - сеидите и епископите, както и религиозния клир от всички рангове. Всички те влизали в господстващата класа на феодалите.
В Булгария към класата на феодалите се включвали и самостоятелните търговци и занаятчии.
До 10 век под феодалите стояла класата на селяните(игенчеи), плащащи данъци на Царя и на отделните феодали. Също така служителите на търговците и занаятчиите. Съществувала е експлоатация на роби, но нейния принос за икономиката бил незначителен. От 10 век,когато бил приет исляма за държавна религия, булгарските игенчеи-мюсюлмани почнали да се ползват с правата на феодалната класа а робите да се освобождават ако приемат исляма или след 6 годишна работа на стопанина си.

Българската държава на Балканите основана през 7-ми век имала същите белези и феодално устройство. Има малка разлика в названията тъй като племената които идват с Аспарух и Кубер са били от бурджаните(хонски и алански потомци), аланите и ермийците(от средноазиатските булгари). Първоначално били завладени Мизия и Македония, като ермийците които следвали Кубер и Лачин населили по-плътно Македония а източната част населили бурджаните. Аланската  група била от тези, които подкрепили братята в междуособиците за трона и също трябвало да заминат с тях...

През 658 г.Шамбат бил разбит от франките(те го наричали Само) и аварите и се върнал на служба при Кубрат. Кубрат пак му дал титлата улугбек(губернатар) на областта Бащу, но заповядал за наказание за миналото му непослушание да бъде наричан само с прякора си Кий. Затова и градът получил неговото име, което днес е под формата "Киев".

image

През 660 г. Кубрат, който приел в 630 г. титлата Кана (Цар-Император) умира. На Булгарския трон издигат неговия най-голям син Бат-Боян.

Начало но гражданската междуособна война и отделянето на Аспарух

Но само след три години Шамбат при подкрепата на най-младия син на Кубрата - Аспарух Маджар, се вдигнали срещу Бат-Бояна с цел да завладеят трона. Аспарух бил наместник на баща си в Барс иле(Волго - Урал) и Есегел(Сибирската част). Кубрат знаейки, че е много дружен и в добри отношения с чичо си, нарочно го отдалечил на изток...

Аспарух напуснал Барс иле и завладял Северокавказката област, която наричали Кара Бурджан.

Тогава предприели с чичо си настъпление срещу личното владение на Бат-Боян(Причерноморието). Пет години го държали в обсада в Крим, като през това време Шамбат управлявал и се разпореждал в държавата като Цар. При тези условия Бат- Боян сключил съюз с Хазарската орда(Орда - съюз от няколко скотовъдни племена). По силата на договора хазарите получавали част от южнобулгарските земи(Азак, Северен Кавказ и Долното Поволжие с булгарските градове Атил, Семендер и др.) при условие, че помогнат да се разбие Аспарух и Бат-Боян да запази властта.
Хазарите помогнали и Аспарух бил разбит, само че не тръгнал да се преселва на Балканите а отстъпил натам откъдето настъпил в Средното Поволжие... Оттам с част от подвластните му българи отишъл при чичо си в Киевската област.
По време на междуособната война, другият роден брат Котраг, подкрепял Бат-Бояна а двамата осиновени сина на Кубрат - Кубер и Лачин, подкрепяли Аспарух. Бат-Боян се възползвал от сключения договор за военна помощ с хазарите и като престолонаследник ги извикал на помощ. След това с хазарския хакан организирали широкомащабна офанзива с цел да завладеят Киев и да се разправят с Аспарух и Шамбат.
Решителната битка се състояла на левия бряг на Днепър, като общото число на конниците надхвърляло 400 хил.! На практика това било най-грандиозното сражение в историята на Средновековна Европа за подялбата на Велика България! Хазарите претърпели огромни загуби и техния каган оттеглил подкрепата си с думите си към Бат-Боян: "Аз ти помогнах колкото можах,оттук нататък сами се оправяйте помежду си". При това положение, братята се разбрали всеки да владее това, което има в момента. За Аспарух оставал Онгъла и Кашан - днешна Молдова с р.Прут. А Кубер и Лачин заминали към Панония.
(Ангъл- Онгъл - място за паша на царските коне. Област учредена още от Булюмар - между долното течение на река Днепър и устието на  Дунава)

След смъртта на Шамбат през 672 г. Аспарух напуснал Киев и с хората си се настанил в Кашан(днешна Молдова). Предчувствието му не го излъгало след него киевляните предали града доброволно на Бат-Боян. Аспарух не се чувствал сигурен за бъдещето и задоволен от положението си. Затова Кубер и Лачин били повикани от Панония на помощ. Започнал контраофанзива през 679 г. към Онгъла на изток и на запад към Долния Дунав откъдето изтласкал аварите на запад. След като разбил Константин IV Погонат, настъпили на юг и завладели византийските провинции Мизия и Македония. Аспарух преместил временната си столица в Плиска и през 681 г. провъзгласил собственна държава и се обявил за Кан.

За разграничаване от останалите булгари, българите на Аспарух в науката ги наричат - болгари, а държавата Болгария. Това обаче е по славянски а на запад се съхранило общото название булгар. В нашия език пък се установила формата - българин.
Българският кан Борис през 9-ти век приел православното християнство и го наложил за държавна религия. Заедно с това въвел в страната вместо тюрко-булгарския език, езика на подвластното на българите славянско население. Българските славяни отдавна вече били християни и помогнали на Бориса в борбата му с роднините - съперници. Още повече, че новото положение ги изравнявало по права с българите...


image

Художественна възтановка на Аспарухови българи по намерени скелети и вещи в общ гроб в Русенско.


Източник:

Бахши Иман
ДЖАГФАР ТАРИХЫ
(ЛЕТОПИСИ ДЖАГФАРА) Том 2 ЧАСТЬ 1
ИСТОРИЯ БУЛГАРА
Главы 1 - 3

стр. 17 - 18


Следва продължение

.............................

На русском

ГЛАВА 3. БУЛГАРСКОЕ ГОСУДАРСТВО В КАРА-БУЛГАРСКИЙ ПЕРИОД (7 - середина 9 в.)

Булгария и хазары

Булгарское государство эпохи Булгарского царства (7 - 16 вв.) имело феодальный характер. На верху сословной лестницы стояли правители (кан - царь, балтавар - вождь, правитель, эмир), ниже - крупные светские феодалы - беки (служилые князья) и бии - беи (племенные князья), еще ниже - служилые феодалы цари (эльбиры или алпары) и отдельных крупных феодалов (джуры - дружинники). Важную роль в Булгарии играли духовные лица - жрецы, а с принятием ислама - сеиды (религиозные главы мусульман) и муллы всех рангов. Все они входили в господствующий класс феодалов (рыцарей).

В Булгарии в класс феодалов включались также и самостоятельные купцы и ремесленники.

До 10 в. ниже феодалов стоял класс крестьян (игенчеев), плативших налоги царю и отдельным феодалам, а также служивших купцам приказчиков и ремесленникам - подмастерьев. Эксплуатировались также рабы, но их вклад в экономику был небольшим. С 10 в., когда ислам был объявлен государственной религией Булгарии, булгарские игенчеи-мусульмане (субаши и ак-чирмыши) стали пользоваться правами рыцарей, а рабы - освобождаться в случае принятия ими ислама или после шестилетней работы на хозяина.

По той причине, что Булгарское государство в 7 - середине 9 в. называли Кара Булгаром, а политически господствовавших в нем украинских булгар - кара булгарами, мы будем называть период 7 - середины 9 в. истории нашего края Кара Булгарским.

В 658 г. Шамбат был разбит франками (они называли  Шамбата "Само") и аварами и вернулся на службу Курбату. Курбат опять дал ему титул губернатора (улугбека) области Башту, но велел в наказание за былое непослушание именоваться только Кыем. Поэтому город Шамбата - Башту - получает его имя Кый, которое ныне звучит в форме "Киев". За крепостью же Киева - Башту, которую Шамбат выстроил еще до Аварского похода,  до конца 10 в. закрепилось его имя "Шамбат". Киев стоял на холмах ("горах"), которые назывались булгарами Куян или Кук-Куянтау ("Горами духа Куяна или Кук-Куяна"), поэтому Киев назывался также и Кук-Куян.

В 660 г. Курбат, принявший в 630 г. титул кана или кагана (царя, императора), умирает, и на булгарский трон поднимают его старшего сына Бат-Бояна. Но через три года Шамбат при поддержке младшего сына Курбата Аспаруха Маджара (бывшего наместником Барс-иле или Волго-Урала и Эсегеля или Сибири) выступил против Бат-Бояна с целью завладения троном. Аспарух ушел из Барсиле и захватил Северокавказскую область Булгара, которую называли Бурджан. Вместе с северокавказскими булгарами - бурджанами (предками кумыков, карачаевцев и балкарцев) Аспарух развернул наступление на удел (личное владение) Бат-Бояна в Причерноморье с востока, а Шамбат - с севера, с Киева.

В этих условиях Бат-Боян заключил союз с Хазарской ордой (Орда -союз нескольких кочевых племён) по которому хазары получали часть южнобулгарских земель (Азак, Северный Кавказ и Нижнее Поволжье с булгарскими городами Итиль или Атиль, Самандар - Семендер и др.) и за это должны были помочь булгарскому царю разбить его родственников - мятежников. Хазары помогли Бат-Бояну и разбили Аспаруха.

Аспарух бежал с частью своих булгар к дяде в Киев, а после смерти Шамбата в 672 г. ушел вначале в Кашан (Молдова), а затем - в Придунавье. В булгарском Придунавье он в 681 г. провозглашает свое собственное Булгарское государство, название которого пишется (для отличия от основного Булгарского государства) в форме "Болгария" или "Дунайская Болгария". Булгар Аспаруха также называют в науке "болгарами" - для отличия от основной массы булгар.

Болгарский царь Барыс (Борис) в 9 в. принял православное христианство и ввел в Болгарии вместо тюрко-булгарского языка язык подвластного болгарам местного славянского населения, так как болгарские славяне уже давно были православными христианами и помогли Барысу в его борьбе с родственниками - соперниками.


стр.17-18
Гласувай:
51. oranjevia - Делението на болгар и булгар го и...
21.04.2011 22:07
Делението на болгар и булгар го измислиха руснаците понеже в Татарстан спечелиха дело във върховния руски съд относно правото на самоопределение.Беше направено за да остане разделение между двата народа /вратичка в интерес на руснаците/.Самите булгаристи в Татарстан си го знаят и го посочват в документите си ,но като че ли го приемат просто защото волжки българин /волжкий болгар/ е дълго за казване.
цитирай
2. atil - Аз се отнасям спокойно към формата на произнасяне на тази дума...
21.04.2011 23:31
Възможно е да е така,"болгар" е славянско произношение на думата, нали и Паисий така е озаглавил историята си -"Славяноболгарская". И в миналото различните племена различно са го произнасяли името, а и днес диалектите още се помнят в различните краища на страната. Ако след освобождението са били наложили западния говор като основа на литературния език сега сигурно щяхме да пишем "бугарин" вместо "българин"... За нас формата ще си остане завинаги - българин, а това, че те в Русия ще се наричат официално"булгари"мисля, че не е трагедия. Руските опасения са прекалени,първо ние с нашите братя там отдавна вървим всеки по свой път.Тук през 10 век се е формирала славянобългарска народност, самите българи с времето са минали на славянски език.Тук държавната религия е била православното християнство а там исляма. Въпреки че българските празници и традиции от старата култура се приобщават към едната и другата религия. Свещениците и моллите от български произход са го толерирали или си затваряли очите..., но както тук гърците така и там арабите са преследвали българските обичаи и традиции под формата, че се борят срещу езичеството. Били са изгорени много книги, разрушени много паметници на културата... Руснаците са нанесли не по-малко вреди и погроми върху българщината там отколкото турците и гърците тук. Въпреки това тамошните българи са патриоти на своята страна .
цитирай
3. lao - Да хвърлим светлина върху разделянето на България
24.07.2016 17:19
А после ... "Светослав искал да завладее Дунавска България..." ?!? Ами, че той, като син на Олга и внук на Симеон е искал просто да "възстанови правата си" ... Чудя се само как стана така, че Алмъш се даде на арабите "ислямизатори"...
цитирай
4. atil - Не е бил никакъв внук на Симеон, този ...
15.09.2019 20:08
Не е бил никакъв внук на Симеон, този Светослав-Борис, и никой не го е канил в България за нищо за
да има претенции за каквото и да било.
Тук, в темите за Волжка България има и за войните на Светослав.
Той си получил заслуженото от българските съюзници, но от вредите, които нанесъл се възползвали византийците. Всъщност точно те са го поканили на война срещу България, подкупвайки го. А причината била, че българите отново си поискали данъка от тях, и след като не се решили сами да се справят с България, под купили Светослав.
Това казват техните, византийски източници.
цитирай
5. atil - Алмъш Джафар не е дал нищо на арабите ...
15.09.2019 20:12
Алмъш Джафар не е дал нищо на арабите и никаква тяхна колонизация не е допусната в Източна Европа. Основният натиск бил през 7-,ми век. Тогава Черна и Дунавска България заедно с хазарите се справят с арабите.
А приел исляма за да централизира властта да обедини страната и да се противопостави на Хазария, която подкупвала туркмените и ги пращала да правят набези в Булгария.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: atil
Категория: История
Прочетен: 5783650
Постинги: 555
Коментари: 2639
Гласове: 3662
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031