Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.07.2020 10:31 - За произхода на македонския език
Автор: atil Категория: История   
Прочетен: 4116 Коментари: 5 Гласове:
13

Последна промяна: 18.05.2022 13:48

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
    Македонски език има, но е с български произход

    - На 2 май президентът на Република Северна Македония Стево Пендаровски каза: „Ако цената, която трябва да платим, е да кажем, че не сме македонци и че езикът, който говоря, не е македонски, тогава не се нуждаем от ЕС. Не можех да повярвам, че в XXI век някой (б. р. българският парламент) може да оспорва езика на някой друг, да оспорва начина, по който се нарича от десетилетия, въпреки че това е кодифицирано.“ Може ли в XXI в. да се оспорва езика на някой друг?

  - Много е важно кой говори, какво говори и с каква цел го казва. Когато говорят политици, не можем да очакваме нищо друго освен защита на политически интереси. Когато говорят учени, можем да се надяваме да представят научната истина.
Точно това правят българските учени в книжката, която излезе наскоро „За езика на Република Северна Македония”. Като един от авторите мога да потвърдя, че никой не оспорва съществуването на официалния език на нашата съседка. Оспорва се неговата същност. Той е създаден от две езикови комисии през 1944-1945 г. Знае се точно как, кога, къде и от кого се формират нормите на този книжовен език.  

Такъв език в славянското семейство не съществува. Във филологическата наука отдавна са утвърдени критериите, според които се определят отделните славянски езици. Това са преди всичко специфичните наследници на праславянските съчетания kt’, tj, dj. Няма засвидетелствани съчетания на друг южнославянски език в областта Македония.
Затова учените казваме, че преди 1944 г. няма македонски книжовен език. Днес има, но той по своя произход е български. И какво страшно има да говориш и пишеш на немски в Австрия, Швейцария, Белгия, въпреки че той е език на държавата Германия. Кой американец се притеснява и хули англичаните, защото използва американски английски, като английският е официален в 69 държави. Мексико, Аржентина, Перу, Чили и още 15 страни правят ли въпрос, че общуват на езика на Испания?    
Това явление отдавна е осмислено в науката – държавните и езиковите граници на всяка народност не съвпадат. Никой не оспорва езиковата същност на немския, английския или испанския в страни, извън Германия, Великобритания и Испания.  

- Според президента Пендаровски македонският език  е кодифициран (има систематизирани норми на правопис и правоговор) – това има ли връзка с произхода?  

- Македонската книжовна норма има свои правописни и правоговорни правила, има речници и граматики, макар че основно са преписани от българските граматики. Но това не променя нейната същност и произход. Тя е кодифицирана и наложена изкуствено от езиковите комисии и затова е вариант, а не отделен език. Тя остава неизменно югозападна писмено-регионална норма на българския език. Това не пречи да изпълнява функцията на държавен език в Република Северна Македония.  

-  Учени от БАН издадоха книга „За официалния език на Република Северна Македония“  с доказателства, че няма македонски език. В официална позиция на Скопие се казва, че „македонският език е реалност, а не югозападна писмено-регионална форма на българския“. Моля да обясните разликата.  

- Македонският книжовен език е реалност, ние не оспорваме неговото съществуване днес. Ние не приемаме, че съществува преди 1944 г. Ние не можем да го определим по друг начин освен като друга писмена норма на българския език, защото по произход и по всички специфични особености е именно български: липса на падежи; степенувани прилагателни с частиците по и най; липса на инфинитив при глагола; удвояване на допълнението в изрази като: казах му на Иван, набих го крадеца; членуване на имената, дори тройното членуване в македонския, макар че не е норма в българския книжовен език, се среща в много български диалект  

- Последното проучване за произхода на македонския език е от 1978 г. Защо учените чакаха толкова време, след като непрекъснато има напрежение между София и Скопие и на тази тема?   

- В публикацията от 1978 г. „Единството на българския език в миналото и днес” категорично и с много богат езиков материал се доказва тъждеството на българския и т. нар. македонски език. През изминалите 42 г не е издавана подобна книга, но българските езиковеди продължават непрекъснато, всеки в своята област, да защитават научната истина. Историците на езика в проучванията си представят нови факти за старобългарския характер на езика, засвидетелстван в ръкописите и надписите от IХ до ХII в. Диалектолозите търсят и откриват общите и особените черти на българските говори в цялото езиково землище на българския език – в Мизия, Тракия и Македония, и т. н. Новото проучване на БАН е много добре премислено и може да бъде полезно за всички политици и дипломати.  

- Вашият коментар за предложението на езиковедите езикът на съседите ни да се нарича „северномакедонски български“.  

- Аз съм езиковедка и за мене дори подобно уточнение не е нужно. Но от политическа гледна точка по аналогия на австрийски немски, американски английски, канадски английски и канадски френски и др. този термин е напълно приемлив. Той не изопачава произхода на езика, от една страна, и се съобразява с политическите реалности, от друга.    - Не може да се разберем със Скопие за историята си, вашите прогнози – ще се разберем ли за езика?   - Надявам се. За съжаление това е въпрос на политика, а не на наука. За научните изследвания съм категорична, че не трябва да се допускат фалшификации по политически причини. А извън политиката и науката вярвам, че хората от двете страни на държавната граница са много близки и могат да общуват без преводач, без предвзети тези, в името на сътрудничеството, общия интерес, общата религия и култура.

image

     
Ема ИВАНОВА, в-к "Трета възраст", бр. 25      Примери за историческа фалшификация на македонския език


   - Аз съм специалистка по история на българския език и ще ви покажа с два ясни примера как се изкривява истината за историята на езика ни, за да се внуши, че винаги е съществувал македонски език.  

Първо. Ще цитирам твърдение в един документ на Македонската академия на науките и изкуствата от 3 декември 2019 г.: „ … македонскиот  jазик коj се говорел в просторите на Македониjа … е токму тоj jазик коj што преку кирило-методиевските преводи на Светите книги, ги внел Словенете во христиjанскиот свет“. Всъщност не „македонскиот  jазик“, а богослужебните книги, написани на старобългарски език, въвеждат голяма част от славяните в християнството през IХ – ХI в.      

Константин-Кирил създава първата славянска азбука и преводи на основата на солунския говор, който е югоизточен български диалект. Езикът на солунските братя по етническа принадлежност е старобългарски. Съвременните постижения на диалектолозите от Института за български език по безспорен начин показват старинните черти на солунския говор, както и връзката му с родопските български диалекти.    

Второ. Какво се случва през Възраждането? Според македонските историци всички по-долу изброени общественици са дейци за създаването на македонски език. Нека да видим какви са фактите.    Йоаким Кърчовски издава няколко книги и сам определя, че са написани на „простейший язик болгарский“.  

 Димитър Миладинов заедно с брат си Константин Миладинов подготвя и издава в Загреб сборника „Български народни песни“ (1861), който днес в СРМ публикуват с името „Зборник на народни песни. Златна книга на македонската преродба”, а това е историческа и езикова фалшификация.    

Йордан Хаджиконстантинов-Джинот –  учител, поет, който споделя: „Аз съм Болгарин, плачем за нашите изгубени болгаре, които са во долна Мисия.”    Григор Пърличев, поет, борец против гръцкото влияние. Той казва: „Дотолкова ние, българете, сме били ругани и презрени от всите народности, чтото време е вече да се опомним“.      

Кузман Шапкарев – учител, въвежда обучение по български език и българска история в много селища в Македония. Издава: „Българский буквар“ (Цариград, 1868), „Голяма българска читанка“ и др.      

Марко Цепенков, писател и фолклорист, пише в своята автобиография: „Вечен спомен да остаам на мой мил народ бугарски“ (София, 1896).      

Райко Жинзифов, поет, автор на „Нова българска гусла” и „Новобългарска сбирка”.      

През Възраждането са създадени 25 граматики и над 40 речника.  В заглавията им задължително присъстват изрази като български език, славянобългарски език, но в нито едно от тях не присъства изразът македонски език.      

Според доклад на Екзарх Йосиф от 1902 г. българските училища там наброяват 729.      

Прегледът на историческите свидетелства и на езиковите данни показва, че обявеният за официален в Република Северна Македония език не е различен от българския и няма по-ранна история от 1944 г.       image

Доц. Ваня МИЧЕВА от Института по български език на БАН  

Източник:
https://www.tretavazrast.com/articles/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%B0,-%D0%BD%D0%BE-%D0%B5-%D1%81-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4

*******************

П.П.

На 27-ми юли православните християни почитат паметта на светите Седмочисленици.

Седмочисленици е събирателно название за 7 светци, почитани от Българската православна и други църкви като създатели и разпространители на глаголицата и кирилицата.

Те са братята Кирил и Методий – създали глаголицата. Техните 5 ученици идват в България: Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий. Църквата традиционно не включва към тях Константин Преславски, защото не е канонизиран, въпреки че е считан за пряк ученик на Методий.

След смъртта на светите равноапостоли Кирил и на Методий учениците им бягат от гоненията и пристигат в България, където намират спасение и подкрепа. Изгонени от немското духовенство в Моравия, те намират закрила от българския владетел цар Борис I. Свети Климент Охридски умира последен от Светите Седмочисленици, а датата на неговата кончина е отредена за всеобщото им честване.
.........
На снимката Св. Седмочисленици и св. Йоан Кукузел. Стенопис от 1744 г. от главния храм на манастира в Арденица (днешна Албания), изграден върху основите на черквата "Св. Троица", строена с ктиторството на св. цар Борис Покръстител. Изписан от братята Константин и Анастас Зограф от Корча.

image
Гласувай:
131. barin - Здравей, Стилен. Македонският ...
27.07.2020 11:29
Здравей, Стилен. Македонският език мисля, че е български диалект, измислен от сърбите по времето на Югославия. Той се състои от предимно български и малко други думи. Като съм чел македонския вестник по време на трите екскурзии в Северна Македония се смях много. Имах чувството, че някой неграмотен, който не прави разлика между звучни и беззвучни съгласни е измислил.правописа им. Видях примерите как държави, говорещи английски, немски и испански не приказват против Англия, Германия и Испания лошо. Македонците са надъхани от сърбите и затова не ни обичат, а сме един народ. Те още не са разбрали, че от Балканските държави България е най-приятелски настроена към Северна Македония.
Поздрави!
цитирай
2. atil - Когато устройвали югославската ...
27.07.2020 12:50
Когато устройвали югославската република Македония в отново дадените им земи от комунистите(тези територии, както и Западна Тракия през 1944 година са дадени от българското правителство на ОФ на гърците и сърбите отново, още преди всякакви мирни преговори конференции..), и техните комунисти от Македония отишли при Й.Б.Тито да говорят за устройството, станало дума и за писмения и официален език. Защото вземайки обратно териториите, те не можели отново да въведат сръбския език и да обявят местното население за сърби. Та, Тито бил съгласен да остане българския език, който бил въведен отново през 1941 г. Питал ги кой им е по-близък, сръбския или българския, да вземат единия от двата. Те казали, че българският е по-близък. "Вземете тогава българския" - им казал...
Но, тия не се съгласили, те могли пак да си обявят нация и без да махат езика, но решили нарочно да си измислят език. Дали от гузност, дали от идиотщина и страх от бъдещето не знам.
И после се събират 3-4 - ма на курорт в един манастир и почват да "творят". Освен диалекгнити форми, и сръбски букви и граматика, тия дори си измислят нови думи...
Подобна национална алхимия вече е била прилагана в СССР - ново име, нова история - нов народ.
Тия тук се престарават и решават да измислят и нов език... Не са могли да го прекръстят на македонски стария, защото България по съседство си била жива и здрава.

Другата България на Волга я заличават и било по-лесно. Разделят оня народ на три части под три различни имена и ето ти три нови народа.
Имало подобен план и за Дунавска България от по-рано на Коминтерна със седалище в Москва, но успява само едната част от него. Макар че не се знае докога.
цитирай
3. atil - На 27-ми юли православните хрис...
27.07.2020 19:07
На днешния 27-ми юли православните християни почитат паметта на светите Седмочисленици.
Седмочисленици е събирателно название за 7 светци, почитани от Българската православна и други църкви като създатели и разпространители на глаголицата и кирилицата.
Те са братята Кирил и Методий – създали глаголицата. Техните 5 ученици идват в България: Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий. Църквата традиционно не включва към тях Константин Преславски, защото не е канонизиран, въпреки че е считан за пряк ученик на Методий.
След смъртта на светите равноапостоли Кирил и на Методий учениците им бягат от гоненията и пристигат в България, където намират спасение и подкрепа. Изгонени от немското духовенство в Моравия, те намират закрила от българския владетел цар Борис I. Свети Климент Охридски умира последен от Светите Седмочисленици, а датата на неговата кончина е отредена за всеобщото им честване.
.........
На снимката Св. Седмочисленици и св. Йоан Кукузел. Стенопис от 1744 г. от главния храм на манастира в Арденица (днешна Албания), изграден върху основите на черквата "Св. Троица", строена с ктиторството на св. цар Борис Покръстител. Изписан от братята Константин и Анастас Зограф от Корча.

https://www/737062473004655/photos/p.3413778335333042/3413778335333042/?type=3&av=737062473004655&eav=AfZB4WEiM5PDEJgFILStyxbJVR8KU04UQ4YJpDIY9bW-DnIS1-CPIaEhi5k7m76HUjA
цитирай
4. kirk - Македонският национален и литуратурен език
28.07.2020 15:31
Македонският национален и литературен език произхожда от балканския славянски език, от който произхожда и българският език, но именно в последния има проблем, защото не е езикът на българите, респ. - прабългарите. Технически македонският нац. к.е. може да се каже, че произхожда от старобългарския и дори от българсткия б.к.е., така както мнозинството нац. езици от латински и пр., и къде е проблемът??? Проблемът е в аграрфашистиките ви схващания и девиантно възпитание!!!
цитирай
5. atil - Ето това горе е курвата kirk, лъж...
29.07.2020 08:26
Ето това горе е курвата kirk, лъжливата и нравствено пропаднала антибългарска курва. Точно от такива е страдала страната, щото те са инплантирани навсякъде и досега. Извращават факти и събития, лъжат на едро с една едничка цел да навредят и расипят българския народ. Успехите им в това отношения са много големи.
Курвите обаче са лесни за всички...
Къде е галския език на французите или келтския, пиктския на англичани, шотландци... Къде са сарматския(булгарския) и скитския(куманския) език при руснаците и украинците?
Курвите мълчат по въпроса, от 9 век в България официален, народен, писмен и Богослужебен език е славянобългарския!
Няма славянски, македонски, балкански, черковнославянски а - български. Език роден на азбуката кирилица в България.

Истинските и нормални нации се формират по естествен път. Нищо че някои имат общ език.
Австрийската нация, канадската, белгийската...
Македонската няма нищо общо с тях, както и с никоя друга нация освен татарската.
Защото е сътворена по образ и подобие и по същия начин, именно като татарската в Русия.
Най-напред чрез методите на насилствената денационализация на части от българския народ.
Чрез лъжи, фалшификации и насилия, кръвопролития и затвори от властите на диктатурата.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: atil
Категория: История
Прочетен: 5265061
Постинги: 549
Коментари: 2607
Гласове: 3576
Архив
Календар
«  Март, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031