Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.04.2013 18:11 - За етническия произход на волжките българи и някои техни обичаи и нрави(Приложение - Родословие на Волжко-българските и руските царе)
Автор: atil Категория: История   
Прочетен: 16373 Коментари: 8 Гласове:
6

Последна промяна: 09.12.2023 15:10

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

image
Сарматски булгар

За етническия произход


Мъчно можем да твърдим какви са етническите корени на българите. Мненията на историците по този въпрос се разделят. Едните ги отнасят към славяните, други  ги смятат за смесица на славяни и фини, а знаменития Ибн Фадлан ги нарича сакалиби( така арабите наричали финските и славянските народи - пояснение на Г.А.).

/Руската традиция е да се отъждествяват "сакалиби" със "славяни" в арабоезичните текстове. Например Баръс ал-Сакалиби в превод на акад.И.Ю.Крачковски означава "славянин".Вж. Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу, М.-Л.,1939. Но както справедливо отбелязва Димитър Табаков:"В късното Средновековие някои Арабски автори започват да включват и някои славянски племена в етнонима "сакалиба"(скити). Това дало повод на руските историци да славянизират "сакалиба", т.е. да го считат за даден от арабскте автори само за руските славяни или за славяните изобщо." Д.Табаков свързва този етноним със "сак"="скит": "Името "сакалиба" се отнася за арабското тълкуване, означаващо"тези, които са облечени в дрехи(либа), еднакви или сходни на тези на сака(скитите)." Вж. Д.Табаков.Хоризонтът на познанията.Българите през векове.С.,с.33-34. Ср. също близостта на "сак" с етнонима "саклан", който означава:
1) общо название на редица северноирански народи;
2) скити;
3) едно от племената на "Ура", т.е. на Волго-Уралието и българската североуралска губерния.Вж.Бахши Иман.Джагфар тарихы.Свод булгарских летописей.т.I, Оренбург,1993,с.374,380./

Някои историци смятат, че българите са тюрки. Но тези сведения са несъществени и необосновани. Само починалият Шигаб-Хозрат е дал няколко убедителни доказателства за тюркския произход на българите.
Ние също отнасяме този народ към тюрките.

Последните две букви в думата "болгар" потвърждават нейния тюркски произход, тъй като "ар" често звучи в названията на тюркските народи, например - "авар, хазар, маджар, татар, болгар". В древния тюрки, както и в съвремените тюркски езици, тази дума има значение"мъж, човек, батър(бахадур)".

/Ср. в чувашския АР - "мъж"; ВР - "мъж,герой,силен мъж"- в алтайския,шорския,кримско-татарския,турския и др.; в киргизкия - ЕР; в казахския - ИР. Праформите /h/ar/a/, ara, hara и para. Вж., М.Р. Федотов.Этимологический словарь чувашского языка.т.I, Чебоксары,1996,с.55./
(Можем да добавим към това, че и до днес в Северна и Североизточна България основната етнографска група българско население се нарича - ЕРлии. А в основата на македонските българи стои средноазиатската българска етногрупа - ЕРмиар(ермийци). Тръгнали с Кубер и Лачин на запад като съюзници на Аспарух по време на междуособиците и отделянето му от Велика България на Кубрат...-Б.М.)

Описаните в арабските пътни записки - саяхатнаме, нрави и обичаи на българите са същите, както и при другите тюркски народи. Тюркския произход на българите потвърждават и тюркските думи, които се срещат върху надгробните камъни, отнасящи се към XIII - XIV в., а също така и арабските саяхатнаме.
Названията на някои български градове са образувани от тюркски думи. Например на територията на Чистополския уезд(околия - Т.Я.) в миналото е съществувало укрепление на българите - Жукотин(вероятно от тюркското словосъчетание"жуке тавъ", т.е."липова планина" - Т.Я.). На мястото на този град(недалеч от Чистопол) сега е разположено руско село със същото название, а намиращата се недалече планина се нарича Жуке тавъ. В езиците на съседните с българите(вероятно покорени от тях) фински народи - такива като мари, удмурти, намираме извънредно много тюркски думи. Без да се съмняваме, трябва да смятаме, че тези думи са заимствани от тях от българския език, тъй като вземайки от българите нещо ново, те са заимствали сътветно и самото название.
Финските народи не са ги заимствали от татарите, дошли през XIII - XIV в. с Батий и хан Тохтамъш от азиатските степи. Според сведенията на историка от X в. Ибн Хаукал българите и хазарите са говорели един същ език.

/Абу-л-Касим ибн Хаукал - арабски пътешественик от X в. Преработил и допълил труда на ал-Истахри "Книга за пътуванията и страните", завършил своя труд през 977 г. в Сицилия. Всяка глава е посветена на отделна страна и е съпроводена с цветна карта. Ибн Хаукал буквално повтаря думите на ал-Истахри за езика на българите:"Езикът на българите прилича на езика на хазарите, а буртасите имат друг език, както и езикът на русите не прилича на езика на хазарите и буртасите." Вж.Б.Н.Заходер.Каспийский свод сведений о восточной Европе.т.II,М.,с.45./

А нали отдавна е известно, че хазарите са тюркски народ. Съществуват още много доказателства за принадлежността на българите към тюрките. Но ние смятаме, че казаното вече е достатъчно и няма необходимост да продължаваме да обсъждаме този въпрос.

image
 
Рисунка на град Казан от 16-ти век


По-нататък бихме искали да разкажем за съвремените българи, т.е. за това кои от сега живеещите в Поволжието и Прикамието народи са преки потомци на българите. Макар ние да наричаме себе си българи и да се подписваме в своите книги "БУЛГАРИ", европейските историци не са съгласни с това, смятайки този факт за необоснован.

/Тази забележка на Г.Ахмеров напълно се отнася и за съвремените руски и западни историци. Сега етносът, на който е насилствено присвоен прякорът "казански татари" , се бори за връщането на своето законно име БУЛГАР/БЪЛГАР. Вж. Фархат Нурутдинов. Булгарский вопрос.Оренбург,1993 г.; Българите и световната цивилизация.С.,1998; Гусман Халил. Мы болгары, а не татары.С.,2000./

Ето защо ние трябва да дадем убедителни доказателства.Народът, който сега се казва татари, ние също го наричаме българи. Това название на самите жители на Казан не им харесва; те предпочитат обръщението "казански мохамедани" или "казански тюрки". Вероятно, вие също няма да одобрите използваното от нас название.

/Г.Ахмеров е имал предвид аудиторията, пред която е изнасял своите беседи. В зората на XX в. историческата истина за произхода на източните българи и вообще за българите, едва разбулена от мрака на забравата, е продължила да бъде обект на агресивно водената от столетия панславистка(руска) и пантюркистка(ислямска) пропаганда. В една религиозно мюсюлманска и езиково тюркска среда, каквито са били повечето от жителите на Казан във времето на нашия автор, е обяснимо сред тях да преобладава убеждението, че това са "казански тюрки" или просто "казански мохамедани". Подобно увлечение, само че с обратен знак, се наблюдава и у мнозина дунавски българи и до днес, които категорично се определят като "славяни". Слава Богу, че поне безспорните свидетелства за българската народностна общност от епохата на Кан Кубрат все още не са подложени на отхвърляне./

А обръщението "казански мохамедани" няма да бъде съвсем правилно. В Казанска, Вятска, Уфимска губернии има татари, които се наричат чуваши. Макар че те не са мохамедани, корените им възлизат към българите.

/Най-често различията между чувашите и волжките българи ги свързват с по-ярко изразения угро-фински или буртаски компонент, оказал влияние при образуването на чувашската народност./


Нрави и обичаи

Ние ще разкажем за някои обичаи на българите.
При среща с познат човек българите в знак на уважение към него се покланяли. Извесно е например, че българският падишах отишъл да посрещне багдатските посланици, и след като ги посрещнал на пътя, той слязъл от коня и се поклонил до земята.
В случай на голяма радост било прието да се исипват сребърни монети. Така българският падишах, посрещайки арабските поланици, ги обсипал със сребърни монети. Същото повторили и неговите приближени, след като били прочетени писма от халифа и неговия визир.

/Смятайки се за потомци на рибата Бойгала, българите придавали магическо предпазно значение на рибените люспи. За тяхна имитация в по-късно време
започнали да служат монетите. Дори думата "танка", означаваща "рибена люспа", добила значението и на "монета".Вж.Б.Иман.Пос.съч.,т.II,с.91. От същата дума"танка" произлязла руската "деньга"("пара"). В земите с българско етническо присъствие са известни женските накити - нанизи от монети, в по-ново време дори от банкноти на булките..(При дунавските българи - пендари. Вероятно и имената Пенка,Пенда,Станка,Станьо и т.н. визират същото - "танка").Също и хвърлянето на дребни монети с пожелание за щастие при тържествени поводи. За произхода на обичая вж.М.Бащу.Сказание за дъщерята на хана.С.,1997,с.45-47,148./

Виенето на кучетата се смятало за знамение на свобода и изобилие. Жилище, поразено от мълния, го оставяли да гори докрай, отнасяйки това нещстие към Божието наказание, затова никой не смеел да се доближи до онова място. Който се отличавал с ум, го обесвали на дърво - смятало се, че такива хора трябва да бъдат пожертвани на Бога, за да му служат. Така стояли те (върху дърветата), докато сами не паднат на земята.
Според сведенията на ибн Фадлан българските жени не водели скрит от мъжете живот.

image
Женско украшение от г.Болгар

По време на ауденцията на арабските посланици заедно с българските емири и други почетни хора присъствала и съпругата на падишаха, което тук било обичайно явление. Мъжете и жените се къпели заедно, без да се крият един от друг.

/Това се правело само веднъж в годината на празника Аксу("Сребърна вода"), честван в деня на лятното слънцестоене - 22 юни( по народния календар на дунавските българи - Еньовден). Вярвало се , че на този ден бил заченат първият българин Иджик(Аджак,Азак) във водата от женския дух, огромната риба Бойгала, и алп Боян(Аудан). Вярвало се също, че в този ден Тангра посредством слънчевите лъчи дарява на водата силата на любовта и плодовитостта, и за да се добие тази сила, хората трябвало да влязат в съответните природни водоизточници. Празникът бил наричан и Субаш в чест на едно от имената на добрия дух Самар, който на два пъти предупредил праведни предци на българите за изпратените от Бога катастрофални наводнения, наречени Потопи. Според волжко-българският книжовник, теолог и държавен деец Кул Гали(1172-1242) празника, макар и скришом, се провеждал и по негово време. В написаната през 1388 г. в Багдад голяма книга "Чудесата на света", пазена сега в Париж, са показани изображения на къпещи се в Итил(Волга) българи - мъже, жени и деца. Това по мнението на специалистите е илюстрация към Записките на Ибн Фадлан. Според древните български закони сексуалните изтъпления по време на общото къпане били изключени. Съгрешилите се наказвали с жестока смърт. Вж. Б.Иман.Пос.съч.,т.II, с.90-93; А.Х.Халиков.Монголы,татары,Золотая орда и Булгария.Казань,1994,с.151./

Опитите на Ибн Фадлан да попречи на тези обичаи били безрезултатни. Мъж встъпвайки в брак, бил задълъжен да даде на падишаха ездитен кон. По всяка вероятност при българите този данък ограничавал многоженството, за което нищо не се говори в съобщенията на историците от онова време. Дори падишахът според Ибн Фадлан имал само една съпруга. При това трябва да отбележим, че волжките българи, както и казанските татари, дарявали на своите жени скъпи вещи.
Обвиненият в прелюбодеяние бил завързван за ръцете и краката към четири вкопани в земята стълба, а тялото му разсичали със секира на две части - от шията до краката. Същата участ очаквала и жените. След това частите от телата на съгрешилите закачали по дърветата. По същия начин наказвали и крадците.
Ако по време на поход забелязвали, че някой ходи по нужда, без да сваля оръжието, от него взимали всичко каквото имал, включително и оръжието, защото било задължително(в този случай) да се сваля оръжието и да се оставя настрани.
Всички били задължени да паднат на колене и да свалят шапките си, ако видят падишаха, пътуващ върху кон без охрана и прислуга. Слагали шапки едва след като той мине, било прието вече на крака да се изпраща падишаха.

/Този закон типичен за хазарите, бил въведен от Кан Алмъш известно време преди Великото пратеничество. Влиятелната част от биите(едрите феодали) открито изразили несъгласието си с него и дори започнала война в защита на старите порядки, защото заедно с това се посягало и на други норми и привилегии. Законът бил отменен от Алмъш наскоро след отпътуването на Великото пратеничество.Вж.Б.Иман. Пос. съч., т.I, с.60-61./

Дори в наши дни при мюсюлманите от Приказанието съществува стигналия от българите обичай,когато момата се омъжва без съгласието на родителите си, т.е. - по своя воля(чрез тайно бягство, или "открадване", при дунавските българи - приставане - Б.М.).
Подобен обичай се наблюдава и при народите, съседстващи по-рано с българите, а по-късно с казанците: при чувашите, марийците, удмуртите и мордовците. Според Ибн Даста този обичай е съществувал преди хиляди години и при буртасите.

Приложение


Години на управление на царете на Волжка България

(По Фархат Нурутдинов)

 1) Угър Айдар(815-855)
 2) Габдула Джилки, син на Урус-Айдар(865-882)
 3) Бат-Угор Мумин, син на Джилки(882-895)
 4) Алмъш Джафар, син на Джилки(895-925)
 5) Хасан Газан(Казан,Азан) Мумин, син на Алмъш(925-930)
 6) Микаил Ялкау Балтавар, син на Алмъш(930-943)
 7) Мохаммед, син на Ялкау(943-976)
 8) Талиб Мумин, син на Хасан(976-981, на практика управлявал като везир от 960 г.)
 9) Тимар Мумин Баджанак, син на Мохаммед(981-1004)
10) Масгут, син на Мохаммед(1004-1006)
11) Ибрахим, син на Мохаммед(1006-1025)
12) Азгар, син на Масгут(1025-1028,1061)
13) Ашраф(Шараф) - кан Балук, син на Тимар(1025,1028-1061)
14) Ахад Мосха, син на Азгар(1061-1076)
15) Адам, син на Балук(1076-1118)
16) Шамгун Шам-Саин, син на Адам(1118-1135)
17) Хисам Анбал, внук на Ахад, син на Колън(1135-1164)
18) Улуг-Мохамед Отяк Джанги, син на Шамгун(1164-1178)
19) Габдула Челбир, син на Отяк(1178-1225)
20) Мир-Гази, син на Отяк(1178-1225)
21) Джелал-ед-Дин Алтънбек Алан, син на Отяк(1229,1230-1236)
22) Гази-Барадж Бурундай, правнук на Шамгун, внук на Арбат, син на Азан(1229-1230, 1236-1242)
23) Хисам, син на Гази-Барадж(1242-1262)
24) Тухчи-Исмаил, внук на Челбир, син на Ильяс Ялкау(1262-1267)
25) Галимбек, син на Гази-Барадж(1262-1267)
26) Мохамед-Алам, син на Тухчи-Исмаил(1293-1307)
27) Касим Булак, син на Галимбек(1307-1323)
28) Булуюм-Орду Мугаллим, внук на Мохамед-Алам, син на Исмаил-Галим(1323-1340)
29) Мир-Махмут, син на Булак(1340-1359)
30) Азан Хасан, син на Мир-Махмут(1359-1380)
31) Бий-Омар, син на Азан Хасан(1380-1422)
32) Галибей, син на Бий-Омар(1422-1437)
33) Ябък-Мохамед, правнук на Булюм-Орду, внук на Чаллъ-Мохамед, син на Хусаин Ашраф(1437-1469)
34) Габдел-Мумин, син на Ябък-Мохамед(1469-1480)
35) Бураш-Барадж, най-голям син на Габдел-Мумин(1480-1502)
36) Ал-Мохамед Саин-Юсуф Балин-худжа, син на Габдел Мумин(1502-1521)
37) Мансур, син на Бураш-Барадж(1521-1524)
38) Ядкар Артан Кул-Ашраф, син на Ал-Мохамед, роден през 1507 г.(1524-1531,1535-1546, 1546-1551, 1551-1552)
39) Мамед, син на Мансур(1531-1535,1546,1551)
40) Хусаин Байрам Гази, син на Кул Ашраф(1552-1569)
41) Шейх-Гали Каргалъ, с
ин на Хусаин
(
1569-1584)


РОДОСЛОВНОТО ДЪРВО НА ВЛАДЕТЕЛИТЕ НА РУСИЯ И ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ
image
image


Факсимиле от корицата на първото издание на книгата на Гайнетдин Ахмеров.


Публикацията съдържа фрагменти от книгата на Гайнетдин Ахмеров,"История на Волжка България"(Булгар тарихъ).1909 г.,Второ българско издание от 2002 г.,С.,Ик.Огледало.Превод,предговор и коментари на
 доц.д-р.Т.Яруллина.
Част от коментарите и снимките са от автора на блога.
П.П. След нароилите се писания и множество теории за етническия произход на българите, ако някои от прочелите  блога на АТИЛ, балкански българи, все още се чудят какъв им е произхода?!... То с увереност могат да считат, че той е основно и предимно български.  И не само техния, но на всеки един съвременен българин поотделно и персонално! Безспорно свидетелство за това са името на държавата, името на народа и неговото етническо самосъзнание.

Линк
Образуване и формиране на съвремената българската народност на Балканите:

atil.blog.bg/history/2012/07/03/obrazuvane-i-formirane-na-syvremenata-bylgarskata-narodnost.975394image

Гласувай:
71. olivie - ???
16.04.2013 18:25
А траките къде в славянството, или и те са тюрки?
цитирай
2. atil - Потомците на древните трако-бу...
16.04.2013 20:10
Потомците на древните трако-булгарски племена доколкото е имало такива през 7-ми век, които са запазили старата си култура, са се приобщили веднага към преселническата вълна на българите водени от Аспарух, Кубер и Лачин. Т.е. кой знае защо са се писали от раз за булгар-тюрки...Докато славяните са го направили чак след 150-200 години. Но те имали далавера от тая работа. Християнството ги изравнявало по права с българите в държавата а техния език станал официален и Богослужебен.
Колкото до хазарите те са били съюзници на Бат Баян и Котраг срещу Аспарух и чичо му Шамбат. Осиновените Кубер и Лачин подкрепяли Аспарух.
След време могъществото на Хазарската орда спаднало, макар точно те и Византия да били външнополитическата причина за разпада на Кара Булгар- Велика България на две през 10-ти век.Формално а фактически това станало още в средата на 9-ти век. Велика България не се разпаднала след смъртта на Кубрат а чак към средата на 9-ти век. На Уруско(Руско княжество) и на Булгарско царство(канство). И в двете държави управлявали потомците на двама братя от рода Дуло.
цитирай
3. starkmaster - Глупости.
07.06.2015 19:58
По-големи неоосманически глупости не съм чел!!!
цитирай
4. atil - Да нарече книгата на Г. Ахмеров п...
07.06.2015 21:00
Да нарече книгата на Г.Ахмеров писана по царско време в Русия - "глупости" може само един глупак като тебе. А заедно с нея да се нарекат сведенията на волжко българските летописци писани преди основаването на Османската империя и "неоосманически" това вече е проява на кръгъл глупак и психопат!
Освен това ти и твоите другари често се проявявате и като патологични лъжци, така че благодаря за изявлението.
цитирай
5. starkmaster - Не се излагай проскубан османски ...
07.06.2015 21:21
Не се излагай проскубан османски вълк.
цитирай
6. atil - Ти ако си османска сюрюнтия(ска...
07.06.2015 21:39
Ти ако си османска сюрюнтия(скапана овца) си е твой проблем и недей да османисваш хората.
Пак прочети за етническия произход, че кой каквото прави той не ви излиза от устата. Поне ще научиш нещо, че ще разкажеш и на олигофрените, които не четат а само разглеждат картинките.
цитирай
7. atil - Да нарече книгата на Г. Ахмеров п...
19.01.2020 10:36
atil написа:
Да нарече книгата на Г.Ахмеров писана по царско време в Русия - "глупости" може само един глупак като тебе. А заедно с нея да се нарекат сведенията на волжко българските летописци писани преди основаването на Османската империя и "неоосманически" това вече е проява на кръгъл глупак и психопат!
Освен това ти и твоите другари често се проявявате и като патологични лъжци, така че благодаря за изявлението.

цитирай
8. atil - Тук отново ще възникне, вечният...
19.01.2020 10:38
Тук отново ще възникне, вечният" въпрос за етническият произход на дунавски-балканските българи. На мен историята ми разкри и тази "тайна" и тя се оказа много проста и елементарна. Произходът се оказа много по-лесен и явен отколкото при десетки други народи.
Етническият произход на българите от Стара Велика(Черна) България, от която произлизат Дунавска и Волжка България(и Русия) е древнобългарски и северно-източноевропейски.
А етническият произход на дунавските българи - славяно-тюркски.
На волжки те българи - тюрко-фински.

Остава академичната наука да си изясни Древнобългарския, Тюркския и Славянския произход и всичко ще се намеси на мястото то си.
Защото мнозина и до днес не знаят какво пишат и какво приказват. Или по-точно за какво.
Турското робство, което още ни депресира чрез ДПС и турските криминални цигани е родило турци от български произход.
Българи от турски произход не е родило няма и как да роди. Такива ражда само болното робско подсъзнание на някои хорица, които тотално са си объркали мястото в обществото.
Болното, днешно българско общество.
Все още разделено и на русофили, русофоби и други подобни.
А на терена липсват нормалните и уравновесени българофили-лечители...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: atil
Категория: История
Прочетен: 5763657
Постинги: 555
Коментари: 2639
Гласове: 3662
Архив
Календар
«  Юни, 2024  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930