Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.04.2011 13:06 - Българската държава в Кара Булгарския период - втора част
Автор: atil Категория: История   
Прочетен: 14302 Коментари: 13 Гласове:
11

Последна промяна: 18.08.2022 06:55Главы 1 - 3 БУЛГАРИЯ И  ХАЗАРИЯ. ПРЕМЕСТВАНЕ СТОЛИЦАТА 
ОТ КИЕВ В Г.БОЛГАР.image
Хазарската орда се обособила след разпадането на Тюркския каганат в Западен Казахстан.

Хазарите прекрасно се устроили на получените от булгарите земи.Тяхната аристокрация била водена от средноазиатски булгари а
царете им се избирали от старинния български род Син или Афшин(т.е. род на Вълка). Направили Итил своя столица и отначало живеели дружно с Булгарската държава. Фактически взаимноизгодния съюз между Булгария и Хазария просъществувал до средата на 8-ми век. Първият опит на арабите да проникнат в Европа през Кавказ бил осуетен от обединените българо-хазарски войски.

Но в 737 г. хазарският каган бил разбит от арабите. Според условията на мирния договор, кагана разрешавал на всички които желаят да приемат исляма, болшинството от северокавказските булгари - бурджаните приели мюсюлманството. От тази 737 г. исляма почнал да се разпространява сред булгарите.
В средата на 8-ми век хазарския каган се опитал да застави бурджаните-мюсюлмани да се откажат от исляма и да се върнат към тенгрианството.
Бурджаните не се подчинили и с разрешението на булгарския цар се преселили в Барс иле(Средното Поволжие), където основали град Болгар и Болгарския бейлик.

В началото на 9-век хазарския каган Обадия с част от подвластната му огузка и киргизка аристокрация приема юдаизма и започва ново гонение на мюсюлманите. Бурджаните-мюсюлмани чийто главен град бил Самандер, вдигнали възстание, което завършило с неуспех. Хиляди бежанци се отправили към Булгария и били приети от булгарския цар Айдар, когото наричали и Урус Айдар(815-855 г.).

През същата 820 т. той заедно с част от черните българи приема исляма и отказал на Обадия да върне бежанците. В отговор Обадия скъсал жизненоважния за Хазария съюз с Булгария и започнал война с нея. Обаче наетите от него угри му изменили в решаващата битка при днешния град Харков и минали на страната на българите. Хазарите били разгромени а Айдар се съюзил с баджанаците(печенегите), като се оженил за дъщерята на техния хан. Следващия цар бил техния син Джилки,който също приел исляма и името Габдулла.

Тенгрианската аристокрация в Хазария виждайки гибелната  и недалновидна политика на Обадия го убила и издигнала друг каган.Той спешно сключил съюз с огузката Гузка орда(която се намирала на юг от печенегите в Югозападен Казахстан), в противовес на съюза на Айдар с печенегите.

Тогава Айдар решил да срине Хазария икономически. Той забранил на булгарските и на всички европейски търговци да пътуват през Кара Булгар към хазарите. Основал нов търговски път от Европа в Азия в обход на хазарските владения.

Този воден път минавал от Скандинавия през Прибалтика и Болгарския бейлик в столицата на Булгария - Киев. А от Киев продължавал по Бури чай(Днепър) и Черно море в Мала Азия и Закавказието
.

image

Не случайно по тази причина Айдар приел на булгарска служба голям брой скандинавци и прибалтийци, славяни - колбяги, пруси, фини и др., освен това дал големи привилегии на техните търговци.
За развитието на новия воден път Айдар създал особен разряд игенчеи(селяни) от Украйна и Белорусия(в това число от Шамлин-Смоленск и Галидж-бъдещата Новгородска земя). Вместо да плащат данъци на феодалите те били организирани да строят търговски и военни кораби за държавата. Техните селища били разположени по горните течения на реките,затова ги наричали - "субаши".
Така в Булгария се появила нова категория игенчеи - държавните игенчеи.
Благодарение на новия търговски път Киев процъфтявал и станал голям град(булгарите официално го наричали Бащу).

image

Киев станал голям град по времето на Урус Айдар,чиято майка била принцеса от Дунавска България


При Айдар, Булгарската държава от Кара Булгарския период достигнала най-голям разцвет.
След смъртта на Айдар в 855 г. на булгарския трон бил издигнат Габдулла Джилки, който се опирал главно на мюсюлманската аристокрация. Това предизвикало недоволството на тенгрианската върхушка, която била принудена да отстъпи част от своята власт на мюсюлманите.
Най-младия брат на Джилки,Лачин(анчийците-славяни го наричали Рюрик), мечтаейки да заеме трона застанал начело на недоволните тенгрианци.

Неочаквано Византия, бишата съюзница на Айдар, а също и хазарите подкрепили "езичниците" и Лачина от страх пред засилването моща на Булгария и в качеството и на търговски конкурент, също и като потенциално огнище на исляма...
В Булгария избухнала нова междуособна война.

Отначало Габдулла разбил Лачина и неговите хазарски съюзници. През 860 г. по заповед на Джилки булгарския флот, състоящ се от кораби на анчийците-славяни и скандинавски наемници(тях ги наричали "варяги") разгромил околностите на Константинопол. За това командващия флота Джир(водач на анчийците) и Асколд(водач на наемниците-варяги) били щедро възнаградени.

Но през 864 г., когато Габдулла заминал в своята лятна столица(батавъл) - Хорисдан(днешен Путивъл), Лачин внезапно го нападнал със своите съюзници. Джилки поискал да се укрие в Киев, но киевляните начело с Асколд вързали верния на царя Джир и заявили: "Ние няма да те пуснем царю в столицата, докато не решиш в полето своя спор за трона с брат си Лачина!"

Габдулла отбил нападението на Лачин и изгонил Асколд от Киев, но толкова бил разсърден и разочерован от постъпката на киевляните, че в 865 г. преместил столицата на Българската държава от Киев в град Болгар.

Преместил се там заедно с част от черните българи-мюсюлмани. Украйна била разделена на два автономни бейлика(княжества) - Киевско(дяснобрежната част и Кара Булгарско(лявобрежната част).
На Киевското княжество начело бил поставен верния бек Джир а на Кара Булгарското, най -големия син на Джилки - бек Алмъш Джафар.

Кара Булгарският период от историята на Булгарската държава приключил.

image
Киевски урус(булгар).


Източник:

Бахши Иман
ДЖАГФАР ТАРИХЫ
(ЛЕТОПИСИ ДЖАГФАРА) Том 2 ЧАСТЬ 1
ИСТОРИЯ БУЛГАРА
Главы 1 - 3

стр. 18 - 21


Следва продължение

...............................


На русском


Хазары же прекрасно устроились на полученных от Булгара землях, так как во главе хазар стояли среднеазиатские булгары, а хазарские каганы также избирались из старинного булгарского царского рода Син или Афшин (то есть "род Волка"). Центром своей орды хазары сделали булгарский город Итиль и вначале жили весьма дружно с Булгарским государством.

Булгарские цари платили хазарам дань за то, что хазары защищали от набегов врагов южные и восточные границы Булгара. Но нередко булгары помогали хазарам в их войнах, и в такие годы хазарские каганы дань с Булгара не брали. Фактически обоюдовыгодный союз Булгара с Хазарской ордой просуществовал до середины 8 в. Вместе с хазарами булгары разбили армию арабов, пытавшуюся завоевать Северный Кавказ.


Но в 732 г.хазарский каган был наголову разбит арабами. По условиям хазаро-арабского договора, каган разрешил всем желавшим принять ислам, и масса булгар-бурджан приняла мусульманство. С этого 737 г. ислам начинает распространяться в среде  булгар.

В середине 8 в. один настроенный антиарабски хазарский каган попытался заставить бурджан-мусульман отказаться от ислама и вернуться к древнейшему булгарскому доисламскому верованию - к тенгрианству. Бурджане отказались подчиниться кагану и с разрешения булгарского царя переселились в Барс иле, где основали город Болгар и Болгарский бейлик (вначале г Болгар назывался Мардуканом, а бейлик - Мардуканским, в честь алпа Карги). Хазарский каган потребовал от булгарского царя изгнать бурджан из пределов Булгарии, но тот отказался. Тогда кагану хазар пришлось отступить и примириться с поселением бурджан-мусульман в Булгарии ради сохранения важного для Итиля булгаро-хазарского союза. Более того, через некоторое время Итиль дает мусульманским купцам и ремесленникам ряд льгот, и некоторые бурджане возвращаются в Хазарскую орду.

Булгария в правление царя Айдара

Но в начале 9 в. хазарский каган Обадия с частью подвластной ему огузской и кыргызской знати принимает иудаизм иранского толка и начинает новое преследование мусульман. Для этой цели он нанимает часть угров, изгнанную из Казахстана Баджанакским союзом огузских и кыргызских племен. Бурджане-мусульмане, главным городом которых был Самандар ("Семендер") поднимают восстание против хазарского кагана, но оно терпит неудачу, и тысячи повстанцев-мусульман бегут в 820 г. в Булгарию. Булгарский царь Айдар (815 - 855), которого звали также и Урус-Айдар (так как его династия называлась "урусской", то есть "великой, могучей") радушно принимает новых беглецов и поселяет их на Украине. В том же 820 г. Айдар вместе с частью черных булгар принимает ислам и на требование Обадии о выдаче беглецов отвечает отказом.


В ответ Обадия разорвал жизненно необходимый Хазарской орде союз с Булгарией и двинулся на нее войной вместе с наемными казахстанскими уграми. Однако угры, получившие от кагана за подавление Самандарского восстания Приазовье (по-булгарски "Маджар") и поэтому прозвавшиеся маджарами (мадьярами), изменили Обадие и в решающей битве с войском Айдара у булгарского балика (небольшой крепости) Харька (современный Харьков) перешли на сторону булгар. Благодаря этому Айдар наголову разгромил хазарское войско. После этого булгарский царь заключает союз с баджанаками ("печенегами") и женится на печенежской бике (княжне). Их сыном был Джилки, также принявший ислам и мусульманское имя Габдулла.


Тенгрианская знать Хазарской орды, видя гибельность политики Обадии, убила кагана-иудея и поставила на его место кагана-тенгрианца. Новый каган спешно заключил союз с огузской Гузской ордой (кочевала южнее баджанаков, в юго-западном Казахстане). Это помогло Хазарской орде избежать одновременного удара булгар и баджанаков по Итилю, готовившегося Айдаром, так как из страха перед гузами баджанаки не решились начать войну против хазар.


Тогда Айдар решил подорвать Хазарскую орду экономически.
Он запретил булгарским и всем европейским купцам ездить из Булгарии к хазарам и основал новый торговый путь из Европы в Азию в обход хазарских владений.
Этот водный путь шел из Скандинавии в столицу Булгара Киев через Прибалтику и Болгарский бейлик, а из Киева шел по Бури-чаю (Днепру) и Черному морю в Малую Азию и  Заавказье. Не случайно поэтому Айдар принял на булгарскую службу большое количество скандинавов (датчан, норвежцев и шведов) и прибалтов (славян-колбягов из Колобжега, пруссов, финнов и др.) и дал скандинавским и прибалтийским купцам большие льготы.


Для развития нового водного пути Айдар образовал из части игенчеев Украины, Белоруссии (включая Шамлын - Смоленск) и Галиджа (будущая Новгородская земля) особый разряд государственных игенчеев и поручил им вместо уплаты дани феодалам строить для булгарского государства торговые и военные суда. Так как селения этих игенчеев располагались в верховьях крупных рек, по которым они плыли на сделанных ими кораблях в центр Булгара Башту-Киев, то их называли субашами (от булгарского "субаш" - "верховье реки"). Так в Булгарии появилась новая категория игенчеев - государственные игенчеи.


Благодаря новому торговому пути расцвел и стал большим городом Киев (булгары именовали его официально "Башту"). При Айдаре Булгарекое государство Кара-Булгарского периода достигло наивысшего расцвета.

Перенос столицы Булгарии из Киева в город Болгар

После смерти Айдара в 855 г. на булгарский трон был поднят Габдулла Джилки, опиравшийся главным образом на мусульманскую знать. Это вызвало недовольство тенгрианской части булгарской знати, вынужденно уступившей при Айдаре значительную часть своей власти булгарской мусульманской знати. Младший брат Джилки - Лачын (анчийцы звали его Рюрик), мечтавший занять булгарский трон, возглавил недовольных тенгрианцев и начал с ними борьбу против Габдуллы. Неожиданно Византия, бывшая союзницей Айдара. а также Хазарская орда поддержали тенгрианца Лачына из страха перед усилением Булгарии в качестве торгового конкурента и очага ислама. В Булгаре вспыхнула гражданская война (так называется война между различными группировками внутри одной страны).

Вначале Габдулла разбил Лачына и его хазарских союзников. В 860 г. по приказу Джилки булгарский флот, состоявший из кораблей анчийцев и скандинавских наемников (их называли "варягами") разгромил посады столицы Византии Ыстамбула ("Константинополь"), За это командующие флотом Джир (голова анчийцев) и Аскольд (голова варягов) были щедро награждены царем.

Но в 864 г., когда Габдулла отдыхал в своей летней ставке (батавыл) Хорысдан (ныне - Путивль), Лачын внезапно напал на него со своими союзниками. Джилки захотел укрыться в столице Булгара Башту, но киевляне во главе с Аскольдом связали верного царю Джира и заявили Габдулле: "Мы не впустим тебя, царь, в столицу, пока ты не решишь в поле своего спора о престолонаследии со своим братом Лачыном".


Габдулла Джилки отбил нападение Лачына и выгнал Аскольда из Башту, но был настолько рассержен поступком Киевлян что в 865 г. перенес столицу Булгарского государства из Киева в Болгар и переехал туда с частью черных булгар - мусульман.
Украина была разделена царем на два удельных (автономных) бейлика - Киевский (правобережная часть Украины) и Кара-Булгарский (левобережная часть Украины). Во главе Киевского бейлика был поставлен бек Джир, а во главе Кара-Булгарского бейлика - старший сын Габдуллы бек Алмыш Джафар.

Кара-Булгарский период Булгарского государства закончился.


стр.18-21

Гласувай:
111. shtaparov - Няма как
24.04.2011 17:01
Приемам идеите,вложени в статията,но не приемам мнението на художника. Той неправилно и тенденциозно е нарисувал Българина с черни коси,а по това време мнозинството от Българите са били русокоси. Но какво да се прави,като засега не разполагаме с по-точни и с по-реалистични картини...
цитирай
2. atil - До откриването на фотоапарата е ...
24.04.2011 17:16
Рисунката я взех от руски сайт,още преди Киевското княжество да се отдели като самостоятелна държава,там са преобладавали анчийците-славяни..,а техния вид е известен.Но и в Скандинавия се срещат чернокоси типажи.В следващите постинги ще стане ясно и за основните групи влезли във формирането на украинската и руската и нашата народност.Също и за волжките българи...Интересното за мен в случая беше,че древнобулгарската култура и държавно творчество са били в основата на редица страни и народи от Източна и Средна Европа.А за това се мълчеше или се изкарваха най-различни фантастични версии и теории.
цитирай
3. shtaparov - Съгласен!
24.04.2011 17:23
Toчно така е,приятелю-поздравления!
цитирай
4. bojo12345 - Българската култура и държавност са в основата на почти всички народи по света -
27.04.2011 17:41
Когато българите са обиколили света (преди да пристигнат отново тук с кан Аспарух) те са пръскали навсякъде своите знания за държавност и отношение към земята. Ето това много не се знае и разбира!
цитирай
5. atil - Много са заблудите и предразсъдъците натрупани в миналото
27.04.2011 19:01
Те са се разселвали и са в основата на главните цивилизации създадени по света до 9-10 век!Аспарух е дошъл с четвъртата преселническа вълна тук!Ако ние или Стара България бяхме оцелели като "велики сили"през Ренесанса и Колониалната епоха,днес историята на света щеше да е друга ...Например в суперпродукцията "Троя" с Брат Пит нямаше да се говори за "гърци"...Защото по това време на Балканите не е имало нито един грък!И не са дошли те тези гърци от Египет а от днешна Северна Румъния-Галиция,на границата между 1 и 2 хилядолетие преди Хр..Нашите са го описали как е станало.Между другото предците ни винаги са били писмен народ,затова жреческата каста е пазела знанията и паметта на народа.
цитирай
6. zaw12929 - Когато българите са обиколили с...
13.07.2011 15:15
bojo12345 написа:
Когато българите са обиколили света (преди да пристигнат отново тук с кан Аспарух) те са пръскали навсякъде своите знания за държавност и отношение към земята. Ето това много не се знае и разбира!

ЗА ДА СЕ ЗНАЕ, ТРЯБВА ИНФОРМАЦИЯ, ЗА КОИТО ДЪРЖАВАТА ДА ОТДЕЛИ СРЕДСТВА
А ТОВА НАЙ НАПРЕД ТРЯБВА ДА СЕ НАУЧИ ОТ БЪЛГАРЧЕТАТА... МНОГО НЕСВЪРШЕНА РАБОТА - ИНАЧЕ ОБИКАЛЯНЕТО НА ЗЕМЯТА ПРОДЪЛЖАВА...
цитирай
7. 1997 - Често умните си задават въпроси, които инаквите решават с лека уста.
02.08.2015 01:16
atil написа:
предците ни винаги са били писмен народ

Кои документи съществуват? Колко са? Може би колкото шумерските? Повече?
Дали (вероятно) училият в Магнаурската школа е познавал книжовността с "чъртами и резками"? Кои текстове по Мадарския конник са на писмеността на предците ни и ако няма такива, защо?
цитирай
8. atil - Каменните документи съществуват ...
02.08.2015 12:24
Каменните документи съществуват Защото са по-трудни за унищожаване а и са сред природна среда и често забравяни от "грижовните" цивилизатори. Глинените плочки също благодарение на керамичната си структура а не на кожената или книжната оцелели. Този шумерски клинопис възниква на основата на древнобългарското писмо "самра".
Последният, който превежда от старото писмо и има сведения, че го е правил е Микаил Бащу в Киевския си скит. Средновековните писатели са го познавали това писмо. Част от аристокрацията в старо време и всички жреци - също! Поне тия пикатели през първите десетилетия след въвеждането на световните религии също са го знаели. Но то били забранено и преследвано. Интересно, че кирилицата също я преследвали и едва събора от 893 г. я узаконява и спасява като писменост.
Надписите при Мадарският конник са на гръцки език, което говори, че са официални и направени по нареждане на Двора. Царската канцелария до 893 г. ползвала в гръцкия език в международните си и официални отношения. А в Западна Европа ползвали пък латинския.
цитирай
9. 1997 - В Шумер го могат, на Мадара-не
02.08.2015 12:55
atil написа:
шумерски клинопис възниква на основата на древнобългарското писмо "самра".

Надписите при Мадарският конник са на гръцки език, което говори, че са официални и направени по нареждане на Двора.

Отсъствието на предоставен достоверен текст написан на езика и със стедствата на предците ни не отрича, но и не потвърждава, че те винаги са били писмен народ. Мадарският конник се смята за култов, т.е. обект на народно обожествяване и отсъствие на какъвто и да е текст с общоразбираеми символи и съдържание подсказват, че или при култовете не са учствали четящи старата писменост, или,че съществуващата писменост не е могла да отрази написаното на гръцки, нещо което шумерите могат
цитирай
10. atil - Кой го смята за култов? Вие ли? Е, ...
02.08.2015 17:45
Кой го смята за култов? Вие ли? Е, неправилно смятате. Култовото място е под него. Там има един камък, останка от една каменна колона, върху която в края на 19-ти век хората още оставяли храна за орлите. После е съборена от каменоделци, специално и нарочно?!
Даул-таш се казва тенгрианското светилище. Българите имали един бог за обожествяване - Тангра и нищо друго не са обожествявали.
Другите култури и цивилизации излезли от колониите на преселниците от север развили култове към отделни Духове(алпи, диви), които считали з асвои покровители. Това важи и за траките и за шумерите.
Мадарският конник олицетворява т.нар. Конник-герой, но малко хора днес учени и прости знаят какво се крие зад това. А в сборника "Джагфар тарихи" е указано. И разказано.
Това е Аудан(Боян) Дуло Джураш(Воин-рицар), родоначалника на рода Дуло. Полумитичен герой, широко застъпен в древнобългарската религиозна митология.
"Документи" написани с рунно писмо на булгар-тюркски древен език има достатъчно. И по света и у нас. Стига да се поинтересувате и ще си ги предоставите чрез интернет много лесно.
Ето тук аз съм изкарал няколко от България на Балканите:
http://atil.blog/history/2014/01/20/bylgarskata-srednovekovna-istoriopis-pyrvo-i-vtoro-bylgarsko.1230114
цитирай
11. 1997 - Благодаря за препратките. Разбирам, че работите упорито и със страст
02.08.2015 21:33
atil написа:
"Документи" написани с рунно писмо на булгар-тюркски древен език има достатъчно. И по света и у нас. Стига да се поинтересувате и ще си ги предоставите чрез интернет много лесно.

Дали от консерватизъм или поради недостатчно убедителни факти оставам на мнението, че българите- тюрки са имали рунни означения, които не удовлетворявали необходимостта да отразят по- сложен текст и се е налагало да се ползват гръцки букви и често език. Поради това не може да се говори за писменост дори на нивото на Египет и Шумер където имало цели книги. Могат да предизвикат гордост,че има археологически находки, текстове като "върху един каменен блок, намерен в Бяла, Варненско, са издълбани пет знака един след друг, върху една плоча от Кърки жаба (дн. Аспарухово, Михайловградско) шест, а върху блок от тронната палата в Плиска седем", но не и гордост за "писмен народ".
Благодаря за отделеното време
цитирай
12. atil - "Писмен народ" е наи...
02.08.2015 22:48
"Писмен народ" е наистина условно казано, защото египетския и шумерския народ също не са били писмени. Също както при нас писмени са били жреците, част от елита и администрацията. Само че ония цивилизации са били уседнали и градски и там необходимостта от записване и писане е станала необходимост. Всекидневна.

Не може държавна система да съществува без писменост!!!

А древните българи са вероятно първите носители на държавност. Тия писмености на юг не възникват от нищото и учените го знаят. Дори инките и маите имали писменост, възловото писмо. Без комуникации, съобщения е невъзможно съществуването на държавен апарат! Регистри, събиране на данъци, знания, памет.
А българските държави заемали обширни територии. Те носели знанията и обществената си организация навсякъде със себе си.
В периода от приемането на християнството за държавна религия до събора през 893 г. в България съществували 4 писмености на 4 езика и на всеки един от тях се извършвало покръстване на населението, водели се записки и т.н. Гръцки, латински, славянски и български. Дори славянските жреци имали писменост. За нея говори Черноризец Храбър а не за българската. Това е главната причина да се въведе кирилицата на славянски( славяните били по това време опора на християнството в България и подкрепяли масово управляващата групировка) - "За да няма различие в написаното". Така съобщава автора от Волжка България.
цитирай
13. atil - За "писмените" народи ...
03.08.2015 15:08
За "писмените" народи имаме сведения. Древните са знаели кои техни съвременици са писмени и кои не. Ето това е интересно сведение:
"...О наличии письменности у данных народов можно узнать, прочитав "Жития" св. Иоанна Златоуста. В своей речи в 398 г. он сказал, что "скифы, фракийцы, сарматы, мавры, индийцы и те, что живут на конце света, философствуют, каждый переводя Слово Божие на свой язык"
http://www.nasled/forum/viewtopic.php?p=28108
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: atil
Категория: История
Прочетен: 5757736
Постинги: 555
Коментари: 2639
Гласове: 3662
Архив
Календар
«  Юни, 2024  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930