Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.10.2017 08:05 - ПРАВДА И КРИВДА & СТРАШНИ ЗВЕРОВЕ
Автор: atil Категория: История   
Прочетен: 2448 Коментари: 1 Гласове:
5

Последна промяна: 28.10.2017 16:46

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 Блог вълна на Атил - СТАРИ БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ
Трета приказка


Правдата и Кривдата


image  

Веднъж Правдата и Кривдата влезли в една кръчма. Там яли и пили, колкото могли. Като тръгнали да си излизат, кръчмарят ги попитал: - Е, добре, като ядохте и пихте, кой ще плати? Кривдата се обърнала сърдито към кръчмаря и му казала строго: - Нали ти платих?... Или искаш да ти се плаща по два пъти! Човекът се смаял от тоя отговор и рекъл: - Помисли, моля ти се, да нямаш грешка. Не сте ми давали никакви пари. - Не! Аз ти платих! - викнала Кривдата. - Бре, не си! - Платих ти!... - Не си ми платила! Защо така говориш? - Платих ти ей, човече, платих ти! - завикала високо Кривдата. Човекът, като видял каква е работата, обърнал се към Правдата, която мирно и тихо стояла настрана, и рекъл: - Правдо, Правдо, ами ти защо мълчиш? - Че какво да правя, като и аз заедно с Кривдата ядох и пих! - отговорила Правдата.


    СТРАШНИ ЗВЕРОВЕ

image  

Втурнало се магарето да бяга към гората. По пътя го срещнал старият овен и го запитал: - Къде бягаш тъй приятелю? - Бягам от хората. - Защо бягаш? - Защото не мога да трая повече - спяло се пред него дългоухото. - До гуша ми дойде. Есен ли се зададе - хайде магарето ще носи кошове с ябълки от градината до къщи. Зима ли дойде - магарето ще събира яйцата в сандъци. А знаеш ли каква храна ми дават - магарешки бодили. Хвърлят ми ги и ми казват: "Яж, дано пукнеш!" Тези мъки не са за мене. Реших да побягна някъде, където магаретата живеят без труд, и там да прекарам старините си. А ти накъде си тръгнал? - Ох, братко, братко, и аз от същата болест боледувам - отвърнал овенът. - Сватба ли се зададе: "Дръжте да заколим овена, че да нагостим сватовете." Гътне ли се някой да умре: "Овена ще заколим, за да направим помен за покойния." Пристигне ли отнякъде приятел - пак към мене поглеждат: "Хайде да му теглим ножа, че да нагостим нашия приятел." Търпях, търпях, най-сетне викнах: "Стига вече съм брал страхове!" - и се дигнах да бягам. Искаш ли да бягаме заедно? - Защо не? Ще бягаме заедно и ще се браним един друг, ако някой ни нападне - с радост продумало магарето и потеглило подир овена. Вървели, що са вървели, срещнали в една долчинка лисицата.


image
 

- Къде тъй, приятели? - попитала тя. - Бягаме. - От кого бягате? - повторила хитрата приятелка на кокошките. Магарето и овенът й разказали. - Ох - въздъхнала лисицата, - та и аз тъкмо от туй бягам, я. Щом чуя някъде сватбарски тъпан, сърцето ми изтръпва, защото зная, че сватбарите мислят само за едно: как да ми смъкнат от гърба хубавата кожица, за да ушият кожух на невестата. Искате ли ме с вас? - Искаме те, кумице - отвърнали двамата бегълци и лисицата се навървила подире им. Вървели, що вървели, навлезли вътре в гората. Там намерили едно петле. Крачи само под дърветата и се озърта.


image
 

- Брей - зарадвало се петлето, - добре, че срещнах живи души в тая пуста гора. Къде сте тръгнали, приятели? Магарето, овенът и лисицата му разказали откъде идат и защо бягат. - А ти - попитали го те - какво се святкаш насам-натам в тая пуста гора! - И аз като вас бягам - отговорило им петлето. - Бягам от къщи. И как да не бягам? Дете ли се роди: "Хванете да сварим петела в тенджерата." Кумът ли пристигне, пак: "Хайде да сварим петела в тенджерата." Някой гостенин се отбие, пак: "Петела дръжте!" Дали си отраснало, дали си пропяло, дали си зачервило гребена - никой не те гледа, трябваш за трапезата. Вземете ме с вас! - помолило се то на тримата бегълци. Станали четворица и потеглили по-нататък. Вървели, вървели, стигнали до един кръстопът. На кръстопътя видели вълча кожа.


image


Стъписали, но след малко се престрашили, помирисали кожата, прескочили я и пак се върнали. - Да я вземем! - рекъл овенът. - Тая кожа е наш късмет. - Да я вземем, защо не, само че кой ще я носи? - Аз ще я нося - обадило се магарето, - метнете я на гърба ми! Метнали я на магарешкия гръб и продължили пътя си. Цял ден се лутали из гората. Надвечер стигнали до една пещера. Погледнали вътре - няма никой. Влезли. А в пещерата що да видят - на средата гори огън, над огъня върху железен триножник сложена голяма тенджера. В тенджерата къкри ядене. Насядали нашите пътници край огъня. Стоплили се. Втренчили очи в тенджерата. - Тука сме добре - рекли си те. - Като се върнат стопаните на пещерата, ако са добри хора, ще ни нагостят, ще спим при тях и утре пак ще продължим пътя си. Магарето натъпкало вълчата кожа със слама, изнесло я вън и я провесило под дървото пред входа на пещерата. Но да видим сега кои са били стопаните на пещерата? Там живеели един вълк, една мечка и техните деца, вълчета и мечета. Като наклали огън и сложили яденето да ври, те излезли малко на лов, докато гозбата им втаса. И не се минало ни много, ни малко - ето ги, че се навървили към своя дом. Гостите, като видели що за домакини стоят отпреде им - глътнали си езиците, вдървили се от страх. - Добре дошли, скъпи гости! - почнали да ръмжат мечките и вълците. - Добре заварили - отвърнали гостите с разтреперани гласове. Най-старата мечка се разшетала - смъкнала тенджерата от огъня, сложила я на земята, донесла лъжица и поканила гостите: - Вземете лъжиците и почвайте да сърбате, не се срамувайте. Гостите наближили тенджерата. Всички почнали да сърбат. Яли, каквото яли, изпразнили тенджерата. Подир вечеря най-старата мечка се обадила: - Вие, като идвате откъм селата, трябва да знаете много хубави песни. Там стават чудни сватби и хора. Я хайде да ни попеете малко. - Защо не - отвърнало магарето, - но според обичая най-напред трябва да попее старата домакиня. - Да попея - отвърнала мечката, седнала на задните си крака, разперила нагоре предните си лапи и започнала с дебелия си глас:
  Само месо вкъщи дошло - негонено, неканено, охранено, само влязло в тенджерата!...
  Като чули тая песен, бегълците се спогледали и зъбите им затракали. Разбрали за какво месо става дума в мечата песен. Поканили след това магарето и то да изкара една песен. Клетото магаре, никак не му било до песен, но нямало що да прави. Пропяло и то:
  Я излез на двор, да видиш що виси пред пещерата! Я излез на двор да видиш що виси пред пещерата!
  Като чули тия думи, мечките и вълците също се спогледали помежду си и накарали едно мече да излезе и види какво има пред пещерата. Поръчали му - ако види нещо добро, да се върне и да им обади. Ако види нещо лошо, да бяга, да се не връща.


image
 

Мечето излязло боязливо и щом дигнало нагоре глава - облещило очи: под дървото пред пещерата виси обесен вълк. Изревало от ужас и търтило да бяга в тъмнината. Покачило се чак на връх планината. Домакините почакали, почакали проводили второто мече, но и то не се върнало. Почакали още малко домакините и бутнали едно вълче: - Я излез ти да видиш що виси пред пещерата! Вълчето също пропаднало. Така едно след друго излезли всичките мечета и вълчета и се загубили в тъмнината. Най-сетне старият вълк и старата мечка се дигнали да разберат къде пропадат децата им. Гостите помислили, че вълкът и мечката искат да ги ядат. Скокнали и те. Овенът се затекъл да излезе вън и наместо да отвори вратата, затиснал я, без да ще, с рогата си. Мечката грозно заревала. Магарето почнало да си дере гърлото по магарешки, а петелът хвръкнал нагоре, кацнал на полицата и с цялото си гърло закукуригал. Лисицата заскимтяла и се мушнала в една делва. Само опашката й останала навън. Най-подир овенът извил глава назад, да види какво става и освободил вратата, която се отворила, и домакините изхвръкнали навън. Когато зърнали обесения вълк, те толкова се уплашили, че побягнали през девет гори в десета. Там се спрели и почнали да си приказват помежду си: - Брей - рекла мечката, нали беше много страшно! Още не мога да дойда на себе си. Видя ли, кумчо вълчо, онова с червения гребен, като се хвърли на полицата и изкрещя: "Дайте ми въже и двамата да ги обеся на гредите!" - А в туй време, бабо мецо - добавил вълкът, - видя ли как малкото с дългата опашка тичаше из пещерата да търси въже. По едно време то се навря в делвата, да види дали не е там скрито въжето. - Слава богу, че отървахме кожата, опасни зверове ни бяха дошли на гости! - въздъхнала мечката и старите зверове тръгнали към планината, да дирят чедата си в драките и хралупите. А магарето, овенът и петелът разбрали, че в гората е по-страшно, отколкото в село и се прибрали пак при хората.
Лисицата останала в делвата.


image


П.П. Още народни приказки има на видеото   
Гласувай:
5Следващ постинг
Предишен постинг

1. batogo - !!!:)))
03.11.2017 13:47
Наглостта и страхът са лоши съветници, приятелю... За момента могат и да те отърват, но в крайна сметка винаги те вкарват в беля. :)
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: atil
Категория: История
Прочетен: 5783555
Постинги: 555
Коментари: 2639
Гласове: 3662
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031