Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
03.07.2011 15:02 - История на Волжка България (10 - 13 век) - 6
Автор: atil Категория: История   
Прочетен: 5020 Коментари: 0 Гласове:
6

Последна промяна: 25.01.2015 12:39
Управлението на емира Колин. Преместване на столицата в г.Буляр.


image

Възползвайки се от грешките и пропуските на Шамгуна, Колин решил да сложи начело на държавата сина си Анбал Хисам и да управлява страната от негово име. Бека тайно наел на служба при себе си уволнените алпари от курсъбая, а през 1120 г. организирал заговор против царя.
В него въвлякъл и суздалския княз Юрий Дългоруки. По сигнала на Колина, приволжските крепости( в това число и Учель) пропуснали към Болгар флота на Юрия, и суздалците внезапно за Шамгуна дебаркирали под стените на столицата.
Никой не оказал подръжка на често изпадащия в крайности цар, и той се затворил с 50 воина в цитаделата на г. Болгар - "Мумин Керман". Сарачин, малко по-късно вече стигнал до  столицата. Атакувал Юрия и двете страни доста се обезкървили една друга...След това, Колин се приближил до цитаделата и предложил на Шамгун да отстъпи на Анбал, г.Болгар а самия той да се оттегли в Буляр.

image

image
Втората столица на Булгария днес е една от атрактивните туристически дистинации  в Русия.

Царя предпочел да приеме това предложение и преместил столицата на страната в г.Буляр.

А Юрий не само че не получил обещаното възнаграждение, но бил отново атакуван от Сарачина и спешно и бързо се върнал в Суздал.
Казанчиите с радост подкрепили Анбала, който им обещал нови зем, още преди да стане емир. Само че Колин,който също си присвоил титлата емир, не позволил на казанчиите да завладеят главните лостове на властта в подвластните му западни губернии на Булгария. Взел за себе си званието ильчибек(регент), той провеждал уравновесена политика. Във външните отношения главният му стремеж бил да сближи Булгария със Селджукския султанат. При благоприятни условия бил готов да слее двете държави в една империя и да се бори за световно господство.За тази цел Колин поддържал със Селджукидите постоянна съюзническа връзка, а през 1135 г. оженил Анбала за дъщерята на селджукския султан Санджар, Тадж-бика.

През същата 1135 г. царя Шамгун, под чиято власт фактически останали само Байтюбинската и Тамтайската губернии на Булгария, тръгнал да отразява ново мощно нахлуване на оймеките. В грандиозна битка, която станала на територията на р.Барадж-Шишма(на мястото на днешния Нижнекамск), оймеките били напълно разгромени от байтюбинско-тамтайското опълчение и дошлия им на помощ курсъбай на Колина.
След тази битка оймеките на Северен Казахстан и Южен Сибир окончателно окончателно се подчинили на Булгария. Техните земи образували новата булгарска губерния(ил) - Тубджакския ил. Но в тази битка шията на Шамгуна била одраскана от отровна оймекска стрела(по време на боя непредпазливо не сложил шлем...).
От това царя починал и на трона бил издигнат Анбал(1135 - 1164), но столицата останала в г.Буляр.
Везир и пълновластен управляващ в страната станал бащата на царя - ильчибек Колин. Докато той бил жив в Булгария се съхранявал вътрешния мир. Казанчиите от обкръжението на Анбала се държали предпазливо от страх пред курсъбая на Колин. Везира отменил извънредните събирания на данъци от мюсюлманските игенчеи, повишил заплатите и дажбите на алпарите и покровителсвувал търговията. Това му осигурило подръжката на главните съсловия от населението. Не забравял и за съюза със Селджуките.
През 1137 г. Колин-Селим изпратил част от курсъбая на помощ на другия си съюзник  Караханидите, който бил подложен на нападенията на монголската орда на кара-китаите.

image
 
Десетилетия преди нашествието си в Европа, монголите били посрещнати и отхвърлени назад от българите.


Булгарската помощ закъсняла и Караханидите били разбити. След това кара-китайските войски се нахвърлили върху курсъбая, но в редица сражения алпарите ги измотали и отхвърлили монголите назад.
През 1141 г. курсъбая тръгнал на помощ на Санджара, но султана не ги дочакал и сам атакувал неприятеля. Кара -китаите го разбили, но заради опасения от булгарско настъпление не тръгнали да преследват селджуките. Предпочели да сключат мир с Булгария... По условията на този договор кара-китаите признавали Анбала за цар на Булгария и Дешт-и Кипчака и се задължили да не нарушават границите на Булгария и Селджукския султанат.
Тъй като царя на кара-китаите - "гур-хан" бил християнин - манихеец, то войната против монголите се разглеждала в Булгария и Селджукския султанат като Джихад - война за вярата.
След като установил мир на изток, Колин прехвърлил основните  сили на курсъбая на западната граница.Там пресякал опитите на руското Суздалско княжество да разпространи своята власт върху Рязанско-Муромското княжество, което било признало своята зависимост от Булгария.

През 1154 г. Юрий Дългоруки уж завладял Муром и Рязан и сложил своя син Андрей Боголюбски начело на това княжество. Но булгарската войска веднага атакувала суздалците и ги обърнала в паническо бягство. Булгарите взели Рязан и Муром и ги предоставили на своя васал - княз Ростислав.
По забележката на руския летописец( явно рязанец и симпатизиращ на булгарите), княз Андрей си загубил цялата войска и " едва убежал в одном сапоге"(едва избягал обут с един ботуш).
През същата година Колин умрял и в Булгария всичко си изменило.

image

Съвременния град Елабуга и старата стражева кула. Днес на това място е построен паметник на основателя на града -  емира Ибрахим. Същия владетел, който е свързан и с историята на нашата страна. За дипломатическите и междудържавни отношения на Дунавска и Волжка България ще има отделен постинг.Следва продължение.На русском:

Везирство эмира Колына

Воспользовавшись промахами Шамгуна, Колын решил поставить во главе Булгарии своего сына Анбала Хисама и править страной от его имени. Бек тайно нанял на службу себе уволенных курсыбаев-цев. а в 1120 г. организовал заговор против царя, в который вовлек и суздальского князя Юрия Долгорукого. По сигналу Колына, при-.волжские крепости (в т. ч. и Учель) пропустили к Болгару флот Юрия, и суздальцы внезапно для Шамгуна высадились у столицы.
Никто не поддержал крутого царя, и он заперся с 50 воинами в цитадели Болгара - "Мумии Кермане". Сарычин, подоспевший чуть позднее, атаковал Юрия, и обе стороны взаимно и сильно обескровили друг друга. Когда это случилось, Колын подъехал к цитадели и предложил Шамгуну уступить Анбалу Болгар, а самому уехать в Буляр. Царь предпочел принять это требование и перенес столицу страны в Буляр, а Юрий не только не получил обещанного вознаграждения, но был вновь атакован Сарычином и поспешно вер-нулей в Суздаль.

Казанчии с радостью поддержали Анбала, ставшего эмиром, так как тот пообещал им новые земли. Однако Колын, также присвоивший себе титул эмира, не позволил казанчиям захватить главные рычаги власти в подвластных ему западных губерниях Булгара. Взяв себе звание ильчибека ("регента"), Колын проводил взвешен- путо внутреннюю и внешнюю политику. Во внешней политике ильчибека главным было стремление как можно теснее сблизить Булгар с Сельджукским султанатом и при случае слить эти державы в одну тюрко-булгарскую империю для достижения господства над всем миром. С этой целью Колын поддерживал с Сельджуками постоям-ную союзническую связь, а в 1135 г. женил Анбала на дочери сельджукского султана Санджара Тадж-бике.
В 1135 г. царь Шамгун, под властью которого фактически Оставались лишь Байтюбинская и Тамтайская губернии Булгарии, отправился отражать новое мощное вторжение оймеков. В грандиозной битве, происходившей на территории от реки Барадж-Чишма ("Шешма") до Манукова поля (на месте Нижнекамска), оймеки были наголову разгромлены байтюбинско-тамтайским оиол-* чением и пришедшим ему на помощь курсыбаем Кольша. После этбй битвы оймеки Северного Казахстана и Южной Сибири окончательно подчинились Болгару и их владения составили новую булгарскую губернию - Тубджакский иль. Но в этой битве шею Шамгуна, опрометчиво снявшего в самом конце боя шлем, слегка оцарапала отравленная оймекская стрела, и царь от этого скончался. На трои был поднят Анбал (1135 - 1164), но столицей остался Буляр. Везиром и полновластным правителем Булгарии стал отец царя - ильчибек Колын.

Пока был жив Селим, в Булгаре сохранялся внутренний мир. Казанчии. составлявшие окружение Аибала, вели себя осторожно из страха перед курсыбаем Колыма. Везир отменил чрезвычайные поборы с мусульманских игенчеев, повысил жалованье алпарам и покровительствовал торговле, что обеспечило а") до Манукова поля (на месте Нижнекамска), оймеки были наголову разгромлены байтюбинско-тамтайским оиол-* чением и пришедшим ему на помощь курсыбаем Кольша. После этбй битвы оймеки Северного Казахстана и Южной Сибири окончательно подчинились Болгару и их владения составили новую булгарскую губернию - Тубджакский иль. Но в этой битве шею Шамгуна, опрометчиво снявшего в самом конце боя шлем, слегка оцарапала отравленная оймекская стрела, и царь от этого скончался. На трои был поднят Анбал (1135 - 1164), но столицей остался Буляр. Везиром и полновластным правителем Булгарии стал отец царя - ильчибек Колын.

Пока был жив Селим, в Булгаре сохранялся внутренний мир. Казанчии. составлявшие окружение Аибала, вели себя осторожно из страха перед курсыбаем Колыма. Везир отменил чрезвычайные поборы с мусульманских игенчеев, повысил жалованье алпарам и покровительствовал торговле, что обеспечило Селиму поддержку главных слоев населения. Не забывал Колын и о союзе с Сельджуками.

В 1137 г. Селим направил часть курсыбая на помощь другому союзнику Булгара - Караханидам, подвергшимся нападению монгольской орды кара-кытаев. Но булгары не успели - Кар.ахани-ды были наголову разбиты кара-кытаями. Вслед за этим кара-китайские войска обрушились на курсыбай, но алпары вместе с оймеками в ходе ряда сражений измотали и отбросили монголов. В 1141 г. курсыбай двинулся на помощь Санджару, но султан не стал дожидаться булгарских союзников и в одиночку атаковал неприятеля. Кара-кытаи разбили Санджара, но из-за боязни булгарского наступления не стали преследовать сельджуков и предпочли заключить с Булгаром мир. По условиям этого мира кара-кытаи признавали Анбала царем Булгара и Дешт-и Кыпчака и обязались не нарушать границ Булгара и Сельджукского султаната. Так как царь кара-кытаев - "гур-хан" был христианином-манихейцем, то война против монголов рассматривалась в Булгаре и Сельджукском султанате как джихад - война за веру.

Установив мир на востоке, Колын перебросил основные силы курсыбая на западную границу, где пресек попытки русского Суздальского княжества распространить свою власть на Рязанско-Муромское княжество, признавшее свою зависимость от Булгара. В 1154 г. Юрий Долгорукий захватил было Муром и Рязань и поставил во главе этого княжества своего сына Андрея Боголюбского, но булгарское войско немедленно атаковало суздальцев под Рязанью и обратило их в паническое бегство. Булгары взяли Рязань и Муром и передали их вассалу Болгара - князю Ростиславу. По замечанию русского летописца (явно рязанского, сочувствовавшего булгарам) князь Андрей потерял все свое войско и "едва убежал в одном сапоге".

В том же году Колын умер и в Булгаре все изменилось.


стр.42-43
Гласувай:
7Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: atil
Категория: История
Прочетен: 5102120
Постинги: 546
Коментари: 2601
Гласове: 3496
Архив
Календар
«  Ноември, 2022  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930